Glavni galaktički prolaz

Informacija

Glavni Galaktički Prolaz (GGP) je posljednja građevina u igri koja će donjeti pobjedu prvom savezu koji ju sagradi. Glavni Galaktički Prolaz (GGP) je izgrađen na Timskoj planeti u Galaxy zoni, tek nakon što su sva tri Obeliska sagrađena i svih 10 kristala sakupljeni.

Da bi se mogao Glavni Galaktički Prolaz (GGP) počeo graditi moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi (od strane cijelog saveza ne samo pojedinog igrača):

 • Ukupno 200 000 000 resursa (Metala, Minerala,Goriva i Otpadaka) transportirani na timskoj planeti;
 • Ukupno 1 000 000 resusrsnih bodova saveza na Timskoj planeti (imajte u vidu da su ovi bodovi odvojeni od resursnih bodova svakog igrača). Možete vidjeti količinu saveznih resursnih bodova na saveznom ekranu.
 • Stationbrodovi za 100 000 populacije, na timskoj planeti;
 • Izgradnja brodova za 100 000 populacije na timskoj planeti;
 • Ukupno 300 000 saveznih borbenih bodova;
 • Prikupljanje svih 10 kristala;
 • Izgradnja sva tri Obeliska.

Ispunjenjem svih tih zahtjeva omogućuje se ovlaštenim članovima saveza da započnu GGP izgradnju.

GGP zahtjeva resurse navedene ispod i 168 sati za izgradnju.Imajte na umu da je vrijeme potrebno za izgradnju GGP konstantno I da nije uvjetovano nikakvim bonusima koji reduciraju vrijeme izgradnje.

 • Metal: 5 000 000;
 • Minerali: 3 000 000;
 • Gorivo: 1 000 000;
 • Energija: 2 000.

Vrati se na vrhu