Koloniziranje planete

Informacija

Svaki igrač može kolonizirati planete, koristeći Colonyship/Colonybot/Settler poslani na Kolonizirajući let na praznim koordinatima u svemiru gdje ne postoji neka planeta.

Sve istražene znanosti i razvijene nadogradnje se automatski prenose na novo kolonizirani planet. Bonusi znanosti se primjenjuju čak iako novi planet nema Laboratory/Experimental facility/Overmind.

Igrač može kolonizirati planet ovisno o tome koliko ima ukupno bodova i broj planeta koje posjeduje. Limit se povećava prema zbroju ukupnih podova na sljedeći način:

Planeta Neobhodna količina bodova
Druga planeta 500
Treća planeta 2,500
Četvrta planeta 20,000
Peta planeta 50,000
Šesta planeta 100,000
Sedma planeta 200,000

Vrati se na vrhu