Obelisci

Informacija

Obelisk su specijalne građevine koje predstavljaju važan korak na putu postizanja glavnog cilja. Svaki od 3 Obeliska zahtjeva 3 određena [Kristala]link_crystals], koji mogu biti sakupljeni napadima na sunca. Obelisci se izgrađuju na saveznoj timskoj planeti u zoni Galaksije.

Tek nakon što su sva tri Obeliska izgrađena , na timskoj planeti ,izgradnja GGP može započeti.

Svaka rasa mora izgraditi svoj Obelisk:

  • Konfederacija: Obelisk Ramses II;
  • Terteti: Obelisk Axum;
  • Noxis: Obelisk Luxor.

Svaki Obelisk zahtjeva sljedeće resurse i 48 sati za izgranju (vrijeme se ne mijenja, ali može varirati ovisno o vrsti svemira):

  • Metal: 4 000 000;
  • Minerali: 3 000 000;
  • Goriva: 2 000 000;
  • Energuija: 1 000.

Svaki sagrađeni Obelisk smanjuje vrijeme potrebno za napad sunca za 5 %

Vrati se na vrhu