Sposobnosti saveza

Informacija{#1}

Za svaku novu razinu savez će dobiti jedan bod sposobnosti. Taj se bod može iskoristiti kako bi se razvila neka soposobnost saveza.

Sposobnosti saveza

Sposobnosti su posebne i mogu unaprijediti razvoj svih članova saveza.

  • Nakon što razvijete neku sposobnost, možete je aktivirati kako bi osvojili bonus koji ona daje.
  • Svaka sposobnost traje 24 sata nakon što bude aktivirana.
  • Svaka sposobnost ima 5 razina. Kada vaš savez dosegne 25 razinu imat ćete mogućnost da unaprijedite sve sposobnosti do maksimalne razine.
  • Bonus ovisi o razini sposobnosti..
  • Once activated the effect of the ability cannot be canceled.
  • Jednom nakon što je aktivirate, sposobnost se više ne može otkazati.
  • Samo vođa saveza i pomoćnik mogu razvijati ili aktivirati sposobnosti.
  • Sve sposobnosti se mogu aktivirati u istom vremenu.
  • Svi članovi saveza mogu koristiti Sposobnost meni.

Svaka sposobnost daje bonus na svim planetama, svih igrača saveza:

Slika Sposobnost Bonus Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
Rudarska pomoć Povećava prihod resursa 1% 5% 10% 15% 20%
Industrijalna pomoć Smanjuje svim jedinicama (brodovima i obrani) vrijeme izgradnje 1% 3% 7% 10% 15%
Financijska pomoć Smanjuje cijenu izgradnje jedinica (ships and defence) 1% 3% 7% 10% 15%
Znanstvena pomoć Smanjuje potrebno vrijeme za istraživanje znanosti 1% 3% 7% 10% 15%
Pomoć za izgradnju Smanjuje potrebno vrijeme za izgradnju građevina 1% 3% 7% 10% 15%

Vrati se na vrhu