Astroplotacija

Informacije

Asteroidi se kreću kroz galaksiju.. Svi Asteroidi imaju određene količine Plina (do 200 000), ali oni također mogu nositi otpad ako su prošli kroz koordinate gdje je bila Bitka.Nema ograničenja količine Otpada koji Asteroidi mogu ponjeti. Ove naslage Plina i Otpada mogu biti skupljene samo slanjem Recycler / Tanker / Recycle Drone i nako toga reciklirane u čisti Metal, Minerale ili Plin.

Možete skupiti i do 50% iznosa Plina i 100% Otpada na Asteroidu u jednom letu. Prioritet za uzimanje resursa: Plin se uvjek uzima prvi, a Otpad se uzima nakon njega.

Kako bi imali uspješnu Astroplotaciju, morate imati na umu da su Asteroidi brzi i nemaju stalnu lokaciju i da je potrebno vrijeme da vaša flota stigne prema tome treba psolati let na određene koordinate tako da može presjeći Asteroide. To znači da ako pošaljete flote za reciklažu na određenu lokaciju Asteroida, moguće je da se on makne prije nego što flote stignu.

Na primjer:

Recimo da su statistike Asteroida:

  • Koordinate: 4:55:3
  • Brzina: 35 min/ polje
  • Vrijeme kada se pomiće: 2007-10-09 07:32:00
  • I trenutno vrijeme je: 2007-10-09 07:30:00

To znači da će se Asteroid premjestiti na sljedeće polje za 2 minute. Ako vaše flote mogu stići za manje od 2 minute možete ih poslati na trenutnu lokaciju Asteroida. Ako ne, provjerite sljedeće polje (Asteroid će doći na to polje nakon 2 minute i napustiti ga nakon 37 minuta, 2 minute dok stigne + 35 minuta potrebnih da dođe na sljedeće polje). Ako će vaše flote doći na polje (4:55:4) između 2 i 37 minuta preprijećiti će Asteroid na tom polju (4:55:4.) Ako ne, možete provjeriti sljedeće polje ( Asteroid će doći na to polje nakon 37 minuta i napustiti ga nakon 72 minute). Ako tvoje flote mogu doći na polje (4:55:5) između 37 i 72 minute, preprijećiti će Asteroid na tom polju. Ako ne, provjerite sljedeće polje. I tako dalje, i tako dalje.

Vrati se na vrhu