Instant

Informacija

Instant usluga vam omogućuje primanje bonusa odmah. Imaju ograničenje korištenja i trošak Kredita će biti aktivan. Postoji nekoliko vrsta Instant usluga:

 • kupovina Resursa;
 • instant izgradnja;
 • instant istraživanje;
 • kupnja Ozona;
 • Zaštita
 • Odmor;

Kupovina Resursa

Igrači imaju mogućnost kupiti dodatna financijska srestva koja mogu platiti Kreditima ili Zvijezdama. Ova opcija može biti korište samo jednom u 24 sata po Planetu. To znači da za svaki Planet možete koristiti tu mogućnost neovisno od drugim Planetama. Dobiveni resursi su jednaki prihodima resursa na Planetu za 10 sati. Ova opcija košta 45 Kredita ili 8 Zvijezda.

Imajte na umu da ako ste kupili resurse, a nemate dovoljno mjesta da ih pohranite, iznos resursa iznad granice će biti izgubljen.

Instant izgradnja

Igrači imaju mogućnost da odmah dovrše građevinu koja je u izgradnji. Ova se opcija plaća Kreditima. Može biti korištena 2 puta u 24 sata (3 ako je Premium račun aktiviran, 4 ako je Platinum račun aktiviran), za svaki od vaših Planeta odvojeno. Trošak trenutne izgradnje građevina ovisi o tome koliko je vremena izgradnje preostalo. Za svaki sat preostale izgradnje cijena je 15 Kredita.

Možete koristiti ovu opciju samo ako je izgradnja građevine već počela.

Instant istraživanje

Igrači imaju mogućnost da trenutno završe znanstveno istraživanje. Ova opcija se plaća Kreditima. Može biti korištena jednom u 72 sata. Trošak trenutnog završavanja istraživanja ovisi o tome koliko je vremena preostalo da se Znanost istraži. Za svaki preostali sat cijena je 15 Kredita.

Možete koristiti ovu opciju samo kada istraživanje počne.

Znanost Paraelnih Svemira ne može biti završena odmah.

Kupovina Ozona

Budući da je Ozon veoma važan za klimu i ekologiju svakog Planeta, igrač može imati puno problema zbog nedostatka Ozona. Iz tog razloga postoji opcija kupovine Ozona koja odmah dodaje razine Planetovom Ozonu. Ozon možete platiti Kreditima. Ova opcija može biti korištena jednom u 48 sati za svaki Planet.

Note: Sve količine Ozona iznad maksimuma bit će izgubljene..

Zaštita

Zaštita je Premium opcija koja vam omogućuje da vas nitko ne može napadati, špijunirati ili slati piratske letove. Nakon što aktivirate protekciju možete i dalje koristiti raćun ali moći ćete napadati i špijunirati samo neaktivne igrače. Zaštita traje 72 sata. Da bi ponovo aktivirali zaštitu morate pričekati najmanje 48 sati od završetka zadnje aktivirane zaštite (bez obzira na to dali je .istekla redovna Zaštita ili Platinum zaštita):

 • Ovaj način vas neće zaštititi od letova koji su već u tjeku u trenutku njegovog aktiviranja. Jedino će vas zaštititi od letova koji su počeli nakon što je mod aktiviran. -Zaštita se može aktivirati samo jednom mjesečno (u ovom slučaju mjesec je kalendarski mjesec - na primjer: od 1. do 31. siječnja) ali imate dodatnu opciju aktiviranja Platinum Zaštite ako trebate više vremena da se oporavite ili formairate svoju flotu. Igrač može aktivirati onoliko Zaštita koliko želi u Rundi igre.

Prva aktivacija Zaštite je besplatna, ali svaka sljedeća aktivacija košta 50 Kredita više nego prethodne, do sedmog. Kada nova Runda krene brojanje aktivacija počinje od 0.

Odmor

Odmor je za igrače koji zbog nekog razloga nemogu igrati sa svog računa. Aktivirajući modus odsustva blokirate svoj račun - ne dobivate resurse, ne možete graditi građevinei, brodove ili obranu, također ne možete slati letove, ali i nitko ne može slati letove prema vama.

  • Ovaj modus vas neće zaštititi od letova koji su već u tjeku u trenutku njegovog aktiviranja. Jedino će vas zaštititi od letova koji su počeli nakon što je mod aktiviran.
 • Modus traje 20 danas, osim ako ga igrač ne zaustavi ručno.
 • Ako igrač želi zaustaviti Odmor u prvih 24 sata nakon aktivacije, mora patiti 100 Kredita. -nakon što Odmor završi ili ga igrač stopira mora se pričekati najmanje 48 sati da bi pokrenuli novi ( bez obzira dali je istekao kao obični ili Platinum Odmor). -Svaki igrač može aktivirati ovaj mod 3 puta mjesečno, osim aktiviranja Platinum Odmora (u tom slučaju mjesec je kalendarski mjesec; na primjer: od 1. do 31. Siječnja).

Ako se igrač ne prijavi u 14 dana tjekom odmora sve njegove količine resursa preko 500 000 bit će smanjene na 500 000.

Vrati se na vrhu