Pravila igre

I. Općenito

1. Registracije

Igra Nemexia u svom sadašnjem stanju je igra bazirana preko web preglednika.Registracija je besplatna, jedini uvjet je slaganje (prihvaćanje) sa ovim pravilima, uvjetima i odredbama tvrtke možete ih vidjeti ovdje.

2. Korisnički računi

Svaki igrač(osoba) smije imati samo jedan račun po svemiru.*. *Igrač koji ima 2 ili vise računa u različitim svemirima (svjetovima) ne smatra se kršenjem ovog pravila.

3. Igra i forum

Forum na adresi forum.madmoo.com je službeno glasilo igre Nemexia. Svi upadi tamo (hackanje) smatraju se kršenjem ovih pravila i mogu rezultirati kaznama,kako na forumu,tako i na samoj igri.

4. Službeni jezik

Službeni jezik u igri (www.nemexia.com.hr) i na forumu (forum.madmoo.com) e Hrvatski. Komentari, pitanja i rasprave moraju se voditi na hrvatskom jeziku ukoliko želite odgovor od administracije.

Strani igraći modu svoja pitanja postavljati na engleskom jeziku.

II. Zabrane i kazne

1. Multi-accounting

1.1. Multiaccount je registriranje više računa od jednog igrača po svemiru.To je strogo zabranjeno i kazna je blokiranje svih računa bez upozorenja. Kazne za kršenje ovog pravila vrijede makar su računi razvijeni ili nerazvijeni, administracija nije dužna strogo pridržavati se ovog pravila.

1.2. Korisnici koji koriste isto računalo moraju to prijaviti u podršku te se postaviti kao međusobni (obostrani) sitteri.Ovo pravilo se odnosi i na službene sittere. Oni koji to ne učine, a igraju s istog računala, smatraju se prekršiteljim ovog pravila i podložni su kaznama.

Igrači koji igraju s istog računala nemaju pravo da:

 • "pune" s resursima druge račune koje se koriste s istog računala;
 • prihvaćanju bilo kakve ponude za brodove ili resurse od druge osobe koja također koristi isto računalo (ovo pravilo vrijedi i za službene sittere);
 • šalju bilo kakvu pomoć na račune na istom računalu;
 • sudjeljuju u bilo kakvoj koordiniranoj akciji sa sudionicima istog računala prema drugim igračima;
 • prijavljuju više računa istovremno;
 • šalju bilo koju vrstu letova međusobno *.

* Napravljena je iznimka ako letovi nisu realizirani (vraćeni su prije nego što su stigli do odredišta).

1.3. Multiaccounting se također smatraju direktne ili indirektne akcije između 2 ili više računa kao npr:

 • slanje resursa na planeti koja je pod napadom;;
 • konstanti napadi sa malom flotom sa svrhom stvaranja reciklažnog polja (čišćenje) kojeg drugi račun skuplja;
 • novčani resursi-prolaz resursa/brodova u raznim oblicima u više računa dok ne stignu do glavnog računa;

NAPOMENA:Ovo su samo primjeri indirektnog multi-accountinga.

Za više informacija o igranju s iste IP adrese pogledajte našu FAQ sekciju.

2. Babysitting

Babysiting se smatra ulazom u strani račun od strane osobe koja ima račun u Nemexiji ili osobe koja nema račun bez obzira na trajanje ili razlog za to.SVAKI IP login,trenutne informacije sesije browsera (čija arhiva nije protuzakonita) i isti su predmet upisa.

Preuzimajnje računa od drugog igraća koji ga već ne koristi se također smatra kao babyseating. Svaki igrać može imati jedan račun po svjetu. Za više informacija molimo vas pogledajte paragraf 2 ovog dokumenta.

2.1. Babysitting je dopušten samo korištenjem opcije Seating. Možete pročitati više o ovome u sekciji Sitting – Sitanje u helpu..

2.1.1. Svaki igrač moze imati najviše 2 sitera.

2.1.2. Igrači koji si međusobno čuvaju račune ne smiju se napadati ili transportirati međusobno.Nakon raskida tog odnosa mora proći 24 sata prije međusobnog napadanja.

2.1.3. Vlasnika računa se može kazniti za postupke svojih sitera.

2.2. U svim ostalim slučajevima babysitting je zabranjen i kažnjiv.

2.2.1. U prvom kršenju pravila ta 2 računa se kažnjavaju na 24 sata bez dopuštenja napadanja istih.U tom vremenu dužni su se javiti administraciji i objasniti razloge.

2.2.2. U drugom kršenju ovog pravila računi se kažnjavaju na 10 dana i redukcijom-smanjenjem pola raspoloživih-dostupnih brodova na svim planetima. Kažnjeni igraći su dužni tokom kazne kontaktirati administraciju i objasiti razlog kršenja ovog pravila po drugi put. Administracija nije dužna smanjiti kaznu. To ovisi o ozbiljnosti prekršaja te prijašnja registrirana kršenja pravila s tog računa.

2.2.3. U trećem kršenju pravila računi će biti blokirani do kraja runde.

2.3. Babyseating i nagledavanje više o 3 računa.

2.3.1. Ukoliko su igrači članovi istog saveza, njihov prekršaj može dovesti do smanjivanje broja brodova na timskom planetu (ako takav postoji).

2.3.2. Ako se ovo pravilo prekrši po drugi put ot nekog od čalanova tog saveza kazne postaju još jače te ukoliko se ustanovi da je kršenje pravila utjecalo na konačni rezultat klasiranja pobjednik runde neće biti objavljen.

3. Zamjena ili promjena računa

  1. Prodaja računa u igri je zabranjena.Trgovanje kreditima za resurse i obrnuto je zabranjeno.
  1. Razmijena i prebacivanje računa nisu dozvoljeni.

4. Virtualne valute i usluge

Prebacivanje zakupljenih virtualnih valuta (krediti) ili virtualnih usluga (Premium pretplata, Platinium pretplata, Specijalnosti) od jedne verzije igre (zemlje) prema drugoj ili između različitih igara XS Software-a nije dozvoljeno.

Svi zahtjevi za prebacivanjem biti će odbijeni.

5. Bugovi i upadi u igru

Za Bug se smatra slabost ili pogreška u kodu proizvoda koji dozvoljava korisniku da se okoristi u igri na nedozvoljen način ili aktivnost koja sprječava server i software da obave svoje zadane zadatke. Bug se također smatra nemoguca statistika kao što je na primjer : ogroman broj brodova za te resursne bodove ili resurse za tog igrača /računa.

5.1. Ako igrač pronađe bug u igri odmah mora izvijestiti administraciju. Za korištenje neprijavljenog buga račun će se blokirati do kraja runde.

5.2. Ako igrač koristi prijavljen, a neriješen bug igrač se kažnjava sa prepolavljanjem njegove flote na svim njegovim planetima, blokiranje računa do kraja runde ili neku drugu kaznu po procjeni administracije.

5.3. U direktnom (ulazu na račun bez znanja vlasnika npr. hakiranje/krađa,) indirektnom miješanju u igru na stranom računu,bilo kakvoj zlonamjernoj akciji i protiv drugih igrača na serveru prekršitelj će se kazniti brisanjem njegovog korisničkog računa.

5.4. Otvorenim načinom za zaobilaženje sustava i u namjernom pokušaju ometanja rada servera i pokušajima manipulacije koda igre prekršitelja će se kazniti brisanjem računa.

5.5. Ukoliko igrač nenamjerno iskoristi bug njegov će račun biti blokiran do kraja runde. Ukoliko uspije dokazati da je nenamjerno iskoristio bug administracija može smanjiti kaznu.

Administracija igre zadržava pravo potraživanja odštete na sudu prema zakonu Republike Bugarske za nastalu štetu i administrativnih troškova.

6. Botovi i prevare

6.1. Botovi su (automatske) skripte ili programe u bilo kojem obliku, koje simuliraju aktivnost na računu bez fizičku prisutnost vlasnika računa (tu se ne ubrajaju automatske skripte u samoj igri).Korištenje bilo kakvih botova je strogo zabranjeno i kažnjava se kako slijedi:Kada se dokaže korištenje bota od strane igrača on se kažnjava stalnom zabranom pristupa računu(ban4life) do kraja runde u igri.

6.2. Prevare s ciljem manipuliranjem konačnog rezultata koristeći se eksternim programima/osobama kao I svako zaobilaženje ovih pravila može dovesti do blokiranje računa svih igraća koji su sudjelovali u prevari kao i do anuliranje pobjednika runde.

6.3. Zaobilažanje tih pravila i ometanje normalnog funkcioniranja igre stvaranjem lažnih planeta kako bi se postigao cilj – stvaranje timske planete može dovesti do brisanje te planete i saveza koji ju je napravio, a pojedini igrači iz tog saveza će biti kažnjeni prema procjeni administracije.

7. Injekcija

Injekcija predstavlja potpomaganje određenog računa s resursima ili s određenim akcijama kako bi jedan ili oba računa stekli neku vrstu koristi. Injekcija također predstavlja slanje resursa na drugom računu bez da se ti resursi kasnije vraćaju pošiljatelju.Osim slanja resursa bez vidljivog povratka istih pod injekcijom se također podrazumijevaju i sljedeća nekoliko primjera:

 • Slanje resursa na planeti koja je pod napadima;
 • Napadi s manjom flotom sa svrhom stvaranja reciklažnog polja (čišćenje) koje sakuplja drugi račun i ne vrača napadaču;
 • Napadi s manjom flotom kako bi se nakupili borbeni bodovi na jednom ili više računa;
 • Koordinirano napadanje jednog igrača s ciljem da treća osoba pokupi nastali skrap nakon bitke;
 • Trgovina kredita za resurse i resursa za kredite je zabranjena;
 • Drugi načini kada jedan račun šalje resurse bez vraćanja istih (trgovanje)

7.1. Dozvoljen je transport sakupljenog otpada vlasniku ukoliko on nije više od 50 000 000.

7.2. Moguće je jednokratno poslati otpad drugom igraču ukoliko taj otpad bude vraćen u roku od tjedan dana i nije više od 10 000 000 uz odobrenje administracije.

7.3. Sve vrste razmjene resursa s ciljem podpomaganja nekog računa koje nisu opisane u ovim pravilima će se također smatrati kršenjem pravila i bit će kažnjavane.

7.3.1. Prvim prekršajem ovog pravila oba se računa kažnjavaju na dva dana a tokom tog perioda moraju kontaktirati administraciju i objasniti razlog kršenja pravila. Ukoliko ne uspiju pola flote od svakog raćuna biti će uklonjena. Ukoliko uspiju dokazati da nisu krivi kazna će se ukinuti i nastavit će s igrom.

7.3.2. Ukoliko ovo pravilo prekrše po drugi put računi će biti blokirani na 10 dana i polovina flote od svakog računa biti će uklonjena. U tom 10 dnevnom periodu igraći moraju kontaktirati podršku i objasniti razlog kršenja pravila.

7.3.3. Svako sljedeće kršenje ovih pravila bit će kažnjavano sa stalnim banom svih računa koji su sudjelovali u injekciji.

7.4. Svako kršenje ovih pravila uslijed kojeg ima promjene u konačnom poretku može dovesti do anuliranje pobjednika.

8. Fair play

Saglašavajući se sa pravilima igre, korisnik pristaje da će ih se pridržavati i igrati pošteno (fair play). Ako dođe do narušavanja na neka od dole navedenih pravila i primjera korisnik će biti kažnjen u skladu sa točkom II 10 pravilnika. Ako napravljeno na-rušenje nije opisano u predmetnoj točki Administrator ima pravo kazniti korisnika s kaznom koja će biti primjerena počinjenom na-rušenju.

8.1.Ako korisnik namjerno kreira više računa s ciljem da dobije uvjete za izgradnju timske planete, nakon izgradnje timska planeta može biti uklonjena po procjeni administratora. Računi koji su kreirani u cilju izgradnje planete mogu biti kažnjeni do kraja runde.

8.2. Kod podrške računa izvan dozvoljene opcije u igri Siting – ako ta podrška prouzrokuje nezgode trećim igračima (koordinirani letovi, akcije) onda račun koji je pretrpio smetnje mora biti zadovoljen na način da mu se nadoknadi dio gubitka, a počinitelji će biti lišeni borbenih bodova i/ili skrap bez da im se ustanovljavaju ostali gubitci.

Isto pravilo važi za račune koji su na jednoj IP adresi, ako učestvuju u koordiniranim letovima protiv trećih igrača , računi s kojih se napada bit će kažnjeni u skladu s pravilima za multi akaunte.

Zvanični sitter ima pravo da podržava račun vlasnika najviše 7 dana. Ako se vlasnik računa u roku od 7 dana ne uključi u igru niti jedanput oba računa bit će kažnjena za baby sitting.

8.3. Kreiranje novih računa s ciljem da pomognu određenom savezu prilikom napada na sunce je strogo kažnjivo. Računi koji šalju slabo razvijenu flotu za podršku suncu s ciljem da popune dozvoljenu populaciju za podršku i s time da smanje snagu ostalih koji potkrepljuju sunce, bit će strogo kažnjavani. Ukoliko se ustanovi veza između saveza i računa koji je slao tu slabu podršku, savez može biti lišen od kristala koje je dobio u bitki. Također ukoliko taj savez osvoji rundu može biti lišen od nagrada.

8.4. Kod namjernog narušavanja tih pravila na X od strane članova određenog saveza, cijeli savez može biti kažnjen i lišen od flote/zgrada i/ili osvojenih kristala u tekućoj rundi.

Ako narušavanje pravila dovede do pobjede određenog saveza takva pobjeda će im biti zvanično poništena i prvo će mjesto pripasti slijedećem savezu koji se je najviše približio postizanju krajnjeg cilja.

* Gdje X = ( Ukupan broj članova saveza) x 40

9. Ucjene i uvrede

9.1. Bilo kakve vrste ucjene ili uvrede bit će kažnjavanje od strane administracije, a ukoliko administracija procjeni osim računa na igri kažnjen može biti i račun na forumu.Visina kazne za tu vrstu prekrašaja je blokiranje računa od 5 do 48 sati i/ili zabrane pisanja poruka, a toćna visina kazna ovisi o ozbiljnosti prekršaja i procjeni administracije.

Drugi takav prekršaj može iznositi 240 sati.

9.2. Neprimjerene poruke se neće tolerirati i sve uvredljive poruke biti će kažnjavane.

Uvrede koje se pokušavaju prekriti s bilo koje vrste cenzure (na primjer “you ****”) biti će kažnjavane s istom strogošću kao i sve ostale uvrede. Visina kane za takve uvrede je također od 5 do 48 sati blokiranje računa i/ili zabrane pisanja poruka.

Korištenje bilo kakvih URL linkova koje vode prema različitim sadržajaima (snimke, slike itd.) koje na bilo koji način mogu uvrjediti drugu osobu će također biti kažnjavni prema točki 9.1

10. Kazne

Osim opisane slučajeve u točkama od 1 do 7 igrači će biti kažnjavani i za sljedeće radnje:

10.1. Ucjenjivanje administracije s ciljem stvaranja prednosti u igri.

10.2. Ucjenjivanje drugih korisnika i tražneje informacija koje ne bi smjeli imati kao naprimjer lozinke, osobne informacije i slično se također kažnjava. Pokazivanje borbena izvješća trečim osobama bez suglasnosti druge strane koja je sudjelovala u borbi je također kažnjivo.

10.3. Korištenje software-a i programa s ciljem zaobilažanjem pravila za igranje od jedne IP adrese.

10.4. Korištenje uvredljivih avatara na igri i forumu.

10.5. Vrjeđanje i nepoštivanje administracije.

10.6. Administracija ima pravo kazniti bilo kojeg igrača bez upozorenja za bilo koju od navedenih radnji.

 • trajan ban zbog kršenja slobode izražavanja na forumu ili igri;
 • privremen ban pristupa forumu ili igri ;
 • trajan ban pristupa forumu ili igri;
 • privremen ban na korištenje sistema poruka igre;
 • trajan ban na korištenje sistema poruka igre;
 • privremen ban na korištenje sistema poruka igre;
 • Blokiranje pristupa do određenim dijelovima igre.

NAPOMENA: Pitanja ili napomene vezane uz blokirane,deaktivirane,izbrisane račune mogu se poslati pomoću podrške. Nepristojan riječnik, vrijeđanje i tražnje objašnjenja više od jednog puta se neće tolerirati.

11. Charge back

Chargeback je zahtjev korisnika da mu vrate sredstva kojima je kupio odreрene usluge u igri. Chargeback je strogo zabranjen. Kazna za chargeback je blokiranje računa bez upozorenja.

12. Oglasi

Sve vrste oglasa u informacijskim poljima o savezima, planetama i igraиima, također i u njihovim imenima u obliku teksta, slika, bannera, linkova i drugog su zabranjene.

Iznimka su oglasi za druge XS Software igre.

Kazna za ovu vrstu prekršaja je trajno blokiranje igračevog računa u tom svjetu ili na forumu i privremeno blokiranje drugih igračevih računa u drugim svijetovima na toj verziji ako ih ima.

13 Djeljenje razgovora s administratorima (korespondencija)

13.1. Javno dijeljenje razgovora između administratora i igrača, koji je održan u podršci ili u osobnim porukama, između administratora i igrača, u igrici i/ili na forumu će dovesti do privremenog blokiranja računa izravnog sudionika i onoga kome je ta informacija poslana.

13.2. Javnim djeljenjem razgovora se smatra postavljanje cijelog ili djela tih razgovora na forumima, blogovima, i drugim aplikacijama kao što su Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, itd..

13.3. Jedino nakon odobrenja administracije igrač može podjeliti te informacije, i samo ako se to djeljenje ne protivi pravilima, odredbama i uvjetima XS Softwara.

13.4. Administracija zadržava pravo da javno objavi razgovore s igračem, samo ako je to potrebno da se dokaže krivnja, prekršaji ili ilegalne radnje ukljućenih igrača ili treće osobe koja je dovela do problematičnih situacija u igri ili na forumu.

14. Otkrivanje osobnih podataka od strane administratora

Administrator nema pravo otkrivati nikakve osobne podatke (e-mail adresu, IP adresu, informaciju o uplatama i ulazima u igru) za bilo kojeg korisnika s trečim licima čak i onima koji su direktno zainteresirani, ali postoje isključenja:

14.1. Administrator nema pravo otkriti tekuću e-mail adresu čak ni vlasniku računa zbog činjenice što je to jedino koje može dokazati vlasništvo nad računom – takav slučaj nije isključenje.

Ako je zbog nekog razloga vlasnik računa je zaboravio svoju e-mail adresu on može poslati upit podrški da mu pošalje e-mail adresu ali samo uz uvjet da u tiketu napiše kako otprilike glasi e-mail adresa.

14.2. Ako vlasnik računa zatraži informaciju o IP adresi sa koje se je ulazilo u račun, administrator mu je dužan predostaviti tu informaciju samo i jedino nakon predočenja dokaza vlasništva nad računom ( otkrivanjem e-mail adrese ili davanjem informacije za posljednju uplatu na tom računu).

14.3. Administrator nema pravo dati informaciju o izvršenim uplatama igrača trečim licima, ali isključenja čine državne institucije, banke, mobilni operatori i drugi kojima je administrator dužan dati tu informaciju po sili zakona.

15. Traženje informacije od trećih lica

15.1. Administrator je dužan napraviti potrebne provjere po zaprimiljenom signalu od korisnika, ali nije dužan izvjestiti korisnika o rezultatima te provjere.

15.2. Administrator nema pravo da potvrđuje/odriče učestvovanje trečih lica u bilo kakvim koordiniranim akcijama vezanim direktno ili indirektno za tekuću rundu na bilo kojem svemiru.

16. Preventivne mjere

Kod sistematskog narušavanja gornjih pravila od strane jednog ili nekoliko igrača, Administrator ima pravo eliminirati pobjednike tekuće runde ako su narušavanjem pravila direktno manipulirali igrom i isto tako administrator može priložiti gore opisane kazne nad umiješanim vršiteljima.

17. Reduciranje kazne

17.1. Administrator ima pravo da produžuje ili smanjuje gore opisane kazne prema svojoj procjeni i prema ranije počinjenim narušenjima korisnika kao i da prilaže kazne koje nisu posebno opisane za več opisane slučaje narušavanja pravila.

17.2. Ukidanje kazne od strane Administratora ne podliježe raspravi i dovođenje te odluke u sumnju može rezultirati blokiranjem računa korisnika koji je poslao takav upit.

III. Prijave

1. Prijave igrača

Prijave igrača za bilo kakvo kršenje pravila može se napraviti na forumu ili putem tiketa supportu igre.

1.1 U slučaju nepravedne (lažne) prijave drugog igrača, isti će se u tom slučaju kazniti s kaznom koju je tražio za drugu osobu.

1.2. U slučaju konstatnog prijavljivanja s ciljem dobivanja besplatnog modusa odsustva, oba računa će biti kažnjeni.

2. Prijave članova game tima

Ako postoji slučaj vrijeđanja od strane administracije,igrač ili grupa igrača mogu zatražiti detaljnu provjeru.Takvi zahtjevi moraju se napraviti javno na forumu.Ako se dokaže krivnja,ta osoba ce biti izbačena iz administracije.

 • Zamolbe i prigovori će se razmotriti u timu samo ako su napravljene pisanim putem.

IV. Dodaci

1. Ponovno odlučivanje o administrativnim odlukama

Sve radnje izvršene od određenog moderatora mogu biti prepravljene samo od njega samog.

Radnje moderatora ne podlježu raspravi ukoliko su njegove radnje po pravilima. Jedino se o odlukama moderatora može raspravljati ukoliko se sumnja da moderator nije objektivan i da je naklonjen nekim igraćima.

2. Reparacije

2.1.Ako je igrač zakinut od strane grešaka na igri,bugova ili akcija administracije,tom će igraću biti nadoknađena šteta.

2.2.Ako igrač pokuša osporiti odluku člana administracije kontaktirajući drugog člana administracije,biti će kažnjen. Iznimka je samo ako igrač kontaktira nekoga iz administracije višeg po rangu.

3. Prigovori

Bilo kakva primjedba nerazumnih pravila može dovesti do iznad prikazanih kazni ili izbacivanja iz igre ovisno o stupnju neprimjerenog ponašanja kazne se mogu povećati ne samo za Nemexiju već i druge pristupe servisima, uključujući forum.

Članovi Tima Nemexije slažu se za kažnjavanje takvih akcija po njihovom najboljem znanju i mogućnostima.

4. Neopisani slučajevi

Administracija igre zadržava pravo kažnjavanja na način koji oni smatraju primjerenim za igrača-e koji je prekršio pravila koja nisu ovdje opisana.

4.1 U neopisanim slučajevima spada i zaobilaženja pravila igre kreiranjem računa s neprihvatljivim pokazateljima kako bi se direktno utjecalo na na završetak runde. Za više informacija pogledajte sekciju II paragraf 7.

4.2 U neopisanim slučajevima također spada i svaka vrsra injekcije prema određenim korisnicima ili savezima kako bi se utjecalo na klasniranje u poretku.

V. Doprinosi

Doprinosi samom XS Software LTD firmi, bez obzira dali se radi o uplati putem SMS, ili bilo kojim drugim oblikom se ne vraćaju niti će biti kompenzirani. Kada je korisnički račun kažnjen zbog ne poštivanja pravila, gametim nije dužan poslati zlatnike drugom korisničkom računu ili kompenzirati igrač u bilo kojem trenutku.

Račun koji je doprinjeo igri čini ga "donatorskim". To je potpuno volonterski čin i ne obvezuje osoblje na bilo koji način.Svaki doprinos daje računu određeni broj zlatnika, koji može to iskoristiti do određenog perioda.

VI. Game tim (osoblje)

Osoblje:

 • nije odgovorno za bilo kakve štete koje su nastale u toku igre.
 • nije odgovorno za bilo kakvih problema koji mogu nastati sa sustavom koji podržava igricu.
 • zadržava pravo kompenzacije igrača koji trpe gubitke zbog akcija osoblja.
 • zadržava pravo ispravljanja grešaka u igri i svih njezinih aspekata bez upozorenja.
 • zadržava pravo mijenjanja ovih pravila sa prethodnim obavještavanjem igrača porukom u igri ili na forumu.
 • zadržava pravo da blokira pristup na igri kada je to potrebno. To se odnosi na planirane implementacije i nepredviđene slućajeve.

VII. Kontakti

Jedina forma službenog kontakta je da kontaktirate podršku igre. Podršku možete kontaktirati putem foruma hrforum.madmoo.com.. Odgovor ćete dobiti u roku od 72 sata, 96 za ne radne dane.

VIII. Korisnici

Registracijom računa prihvaćate da ste pročitali ova pravila i da se slažete sa njihovim sadržajem,da ih poštujete i da se slažete sa izrečenim kaznama ako administracija misli da su potrebne. Svaki igrač se obavezuje redovito provjeravati promjene Pravila, nepoznavanje Pravila igre ne ispričava one koji su ih prekršili !!!

Korisnici preuzimaju odgovornost za svoje osobne informacije i ne moraju ih prikazivati niti jednom članu osoblja – administratoru (sadašnjem ili bivšem). Ako je takvo što igrač prikazao ili dao, osoblje – administracija ne preuzima nikakvu odgovornost.

Prava na igru pripadaju XsSoft JSCo www.xs-software.com.xs_site.

Prava na ovaj tekst pripadaju XsSoft JSCo i njegova reprodukcija je zabranjena bez našeg pismenog pristanka.

Vrati se na vrhu