Timska planeta

Informacija

Proglašavanje Timskog planeta je čin okretanja Planeta Vođe Saveza u Timski planet i na taj način pomaže članovima saveza da postignu Cilj igre.

Timski planet može proglastiti samo Vođa Saveza. Neki uvjeti moraju biti ispunjeni prije nego što se Timski planet može proglasiti:

-Mora biti najmanje 9 članova SAveza - 3 iz svake Rase (Vođa je uključen); -Vpđa mora imati najmanje dva Planeta (nemoguće je da jedini planet bude proglašen Timskim planetom); -Vođa mora imati Government / Regulator palace / Hive na razini 10 razvijene na jednom od njegovih Planeta (nije bitno na kojemu); -Zbroj od 5 000 000 Ukupnih bodova od top 5 igrača na poretku igrača (bez obzira na Rasu i članstvo u Savezu).

Nakon što Timski planet bude proglašen, nije više samo igračev planet, nego od Saveza. Sve građevine i jedinice na toj planeti će biti izgubljene.

Jednom nakon što je Timski planet otkazo zahtjev za 5 000 000 ukupnih bodova, čak i ako bodovi nisu postignuti - ostali Savezi mogu objaviti njihov timski planet.

Vrati se na vrhu