Tímová planéta

Informácie

Vyhlásenie tímovej planéty je akt, ktorým sa jedna z planét vodcu aliancie, stáva tímovou planétou a pomáha tak členom alianci dosiahnuť ciel hry.

Tímová planéta môže byť vyhlásená iba vodcom aliancie a musia byť najprv splnené tieto podmienky:

  • Aliancia musí mať aspoň 9 členov – 3 z každej rasy (vrátane vodcu);
  • Vodca musí mať aspoň 2 planéty (nie je možné vyhlásiť jedinú planétu za tímovú);
  • Vodca musí mať Vládu/Regulačný palác/Hniezdo na úrovni 10 na jednej zo svojich planét (nezáleží na tom, na ktorej);
  • Súčet 5 000 000 celkových bodov prvých 5 hráčov v hodnotení(nezávisle na ich rase a príslušnosti k aliancii).

Keď je vyhlásená tímová planéta, tá už nie je naďalej majetkom hráča, ale aliancie. Všetky budovy a jednotky na tejto planéte sú stratené.

Keď je vyhlasená tímová planéte,nemusíte splniť podmienok o 5 000 000 bodov.

Späť na vrchol