Bojový systém

Informácia

V každej bitke bojuje flotila útočníka proti flotile obrancu.

 • Lode (a obrana) z oboch strán sú rozdelené do skupín podľa ich typu.
 • Každá skupina útočí na jednotky nepriateľa, aby ich zničila.
 • Po každom výstrele je redukcia panciera výpočtitaná podľa obrany a keď obrana útočí, podľa útočníka. - Hra rozhoduje, ktoré lode (obrana) z každej skupiny udrie podľa Cieľ s prednosťou.
 • V prípade, že nie sú ciele s prednosťou na určitú skupinu, úder bude vedený na náhodne zvolenú skupinu
 • Civilné,Veliteľské a Prevadzkové lode budú zničené až na konci bitky.

Útpk zbrane a vypočítanie poškodnenia

Útok zbrane každej jednotky je vypočítaný podľa nasledujúcej fromuly:

 • útok zbrane (poškodnenie) = základnýútok + (bonusy * základnýútok)

Kde bonusy sú celkovo:

 • Percento vedy zbrane (v závislosti na tomto,akú zbraň používa jednotka môžu byť Laserova.Plazmová alebo Iónová veda)
 • Percento vylepšení lodí
 • Percento Admirálskej štatistiky "Útok lodí" (iba pre lode)
 • Percento schopností zbraní Admirála ( v závislosti na tomto,akú zbraň používa jednotka môžu byť Laserový lúč,Iónový nabíjač alebo Plazmový optimalizátor)
 • Percento Admirálskej schopnosti "Posilňovač útoku"
 • Percento bonusu Veliteľskej lode "Exekútor"

Pamätajte si,že môžete ľahko vypočítať útok zbrane (poškodnenie) vašich jednotiek použitím Bojového Simulátora v hre.

Redukovanie pancira

Sú 3 typy pancierov v hre: Ľahký pancier, Stredný pancier a Ťažký pancier.Každý pancier je vylepšený pancierovými vedami.

Percento panciera určuje poškodnenie,ktoré urobí jednotka. Napríklad ak pancier jednotky je 30%, táto jednotka (alebo skupina jednotiek)bude mať 30% menej poškodnenia.

Pancier každej jednotky je vypočitaný podľa nasledujúcej formuly:

 • pancier = základný_pancier + bonusy

Kde bonusy sú celkovo:

 • Pancierová veda ( v závislosti na tom, aký pancier používa jednotka, môže byť Ľahký, Stredný alebo Ťažký pancier)
 • Percento schopnosti lode "Bonus panciera"
 • Percento Admirálskej schopnosti "Pán štíta" (iba pre lode)

Ciele s prednosťou

Každá bojová loď má dva ciele s prednosťou.Prvá je iná bojová loď.Druhá je obranná veža. Každá obranná veža má jeden cieľ s prednosťou,ktorý je bojová loď.Toto znamená,že kým sú živé ciele s prednosťou v bitke,táto jednotka zaútočí iba na ich.

Jednotka Ciele s prednosťou Lode
Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth Krížnik/Interceptor/Nemesis
Krížnik/Interceptor/Nemesis Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch
Obrana/Štítbot/Absorbér Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth
Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov
Ničiteľ/Goliath/Sršeň Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor Ničiteľ/Goliath/Sršeň
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Bombér/Bombérbot/Vrhač spor
Jednotka Ciele s prednosťou Obranné veže
Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth Laserová veža|Laserová matrica|Laserová tkanina
Krížnik/Interceptor/Nemesis Plazmová veža|Plazmová matrica|Plazmová tkanina
Obrana/Štítbot/Absorbér Balistická veža|Obranná matrica|Strelec Nox
Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch Iónová veža|Iónová matrica|Iónová tkanina
Ničiteľ/Goliath/Sršeň Plazma-Laserová batéria|Plazma-Laserová matrica|Plazma-Laserová tkanina
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor Laser-Iónova batéria|Laser-Iónova matrica|Laser-Iónova tkanina
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Ión-Plazmová batéria|Ión-Plazmová matrica|Ión-Plazmová tkanina
Jednotka Ciele s prednosťou Lode
Balistická veža Obranná matrica|Strelec Nox|Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth
Laserová veža Laserová matrica|Laserová tkanina|Krížnik/Interceptor/Nemesis
Iónová veža Iónová matrica|Iónová tkanina|Obrana/Štítbot/Absorbér
Plazmová veža Plazmová matrica|Plazmová tkanina|Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch
Laser-Iónova batéria Laser-Iónova matrica|Laser-Iónova tkanina|Bombér/Bombérbot/Vrhač spor
Plazma-Laserová batéria Plazma-Laserová matrica|Plazma-Laserová tkanina|Ničiteľ/Goliath/Sršeň
Ión-Plazmová batéria Ión-Plazmová matrica|Ión-Plazmová tkanina|Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov

Bonus poškodnenia a pokuta

Každá bojová loď má bonus poškodnenia proti aspoň 2 iným bojovým loďam a pokutu proti aspoň iným 2.

 • Bonus poškodnenia môže byť do 70%
 • Pokuta poškodnenia môže byť do 30%
Jednotka Bonus poškodnenia Pokuta
Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth Krížnik/Interceptor/Nemesis Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov
Krížnik/Interceptor/Nemesis Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch Obrana/Štítbot/Absorbér
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Bombér/Bombérbot/Vrhač spor
Obrana/Štítbot/Absorbér Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch
Krížnik/Interceptor/Nemesis Bombér/Bombérbot/Vrhač spor
Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch Bombér/Bombérbot/Vrhač spor Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox Darth
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Krížnik/Interceptor/Nemesis
Ničiteľ/Goliath/Sršeň Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch Obrana/Štítbot/Absorbér
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Bombér/Bombérbot/Vrhač spor
Bombér/Bombérbot/Vrhač spor Ničiteľ/Goliath/Sršeň Krížnik/Interceptor/Nemesis
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Bojový Krížnik/Vesmírna armáda/Duch
Hviezda Smrti/Titan/Kráľovná Noxov Krížnik/Interceptor/Nemesis Obrana/Štítbot/Absorbér
Ničiteľ/Goliath/Sršeň Bombér/Bombérbot/Vrhač spor

Späť na vrchol