Civilné lode

Informácie

Civilné lode sú slabé a každá loď služí na odlišný cieľ.Sú používane najmä pre dopravu zdrojov medzi planétami. Je 5 typov civilných lodí pre každú rasu: malé a veľké dopravné,kolonizažná loď, recyklačná loď a špionážna loď.

Malé a veľké dopravné lode môžete vylepšiť,aby ste zvýšili ich kapacitu nákladu.Každá úroveň vylepšenia zvýšuje náklad o 10%.


Civilné lode Konfederácie

Nákladná loď

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 2
 • Matematika na úrovni 2

Meganákladná loď

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Astronómia na úrovni 6

Kolonizačná loď

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Palivové bunky na úrovni 3

Recyklačná loď

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Palivové bunky na úrovni 6
 • Obrana lodí na úrovni 2

Špionážna sonda

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 3
 • Palivové bunky na úrovni 3
 • Špionáž na úrovni 2

Civilné lode Tertethov

Nákladný bot

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 2
 • Matematika na úrovni 2

Veľký nákladný bot

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Astronómia na úrovni 6
 • Palivové bunky na úrovni 4

Kolonizačný bot

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Palivové bunky na úrovni 3

Tanker

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Palivové bunky na úrovni 6
 • Obrana lodí na úrovni 2

Špionážny bot

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 3
 • Palivové bunky na úrovni 3
 • Špionáž na úrovni 2

Civilné lode Noxov

Zásobovateľ

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 2
 • Matematika na úrovni 3

Megazásobovateľ

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 5
 • Matematika na úrovni 4
 • Fyzika na úrovni 1

Usadlík

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Palivové bunky na úrovni 3

Recyklačný Dron

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 4
 • Palivové bunky na úrovni 6
 • Obrana lodí na úrovni 2

Nox rozum

Požiadavky

 • Lodenica na úrovni 3
 • Palivové bunky na úrovni 3
 • Špionáž na úrovni 2

Späť na vrchol