Ďalšie suroviny

Populácia

Populácia je jednotka vyjadrujúca, koľko miesta každá loď alebo Obranná jednotka zaberá v Hangároch/ Bunkeroch/[Hniezdách, ktoré sa používajú na uskladnenie lodí a obranných jednotiek. Každý typ lode a obrannej jednotky potrebuje určitú populáciu, niektoré viac ako ostatné. Ak nie je dostatok populácie, lode a obrannej jednotky nie je možné stavať. Maximálny počet populácie na planéte je 25,112 populácie.

Na každej planéte sa zdieľajú hangáre pre lode aj obranné jednotky. Ak vaša planéta má 100 celkovej populácie, znamená to, že hangáre majú priestor pre lode aobranné jednotky so 100 populáciou. Zvyčajne sa populácie zobrazuje na pravom-hornom rohu obrazovky. Ak chcete vidieť Populáciu pre obranné jednotky, choďte do menu Obrany v Lodenici.

Blokovanie planéty pre populáciu

Ak je nedostatok populácie k dispozícii, je preľudnenie na planéte a planéta je blokovaná,kým nebudú extra populácie nebude vymazaná.

Ozón

Ozón má dve funkcie, ak je hodnota ozónu znížená, zvýši sa produkcia Energie na danej planéte, ale ak ozón klesne na kritickú hodnotu, celá planéta sa uzamkne.

  • Každá planéta začína s 15 000 ozónovými bodmi, ktoré sa každým dňom znižujú. Každá stavba denne znižuje Ozón o 10.

Note that Ozone doesn't affect a Team planet in any way.

Bonus produkcie energie

Ozónová vrstva pridáva bonus produkcii energie, pretože čím je menej ozónu, tým viac slnečných lúčov dopadne na planétu.

Tento bonus sa nezarátava pre Jadrovú továreň/Uránový bot/Uránový absorbér.

Tu je tabuľka zobrazujúca hodnotu ozónu a priradený bonus:

Ozón Bonus
15 000 - 10 001 0%
10 000 - 7 001 10%
7 000 - 5 001 25%
5 000 - 3 501 40%
3 500 - 2 501 55%
2 500 - 1 501 70%
1 500 - 751 85%
750 - 0 100%

Uzamknutie planéty pre Ozón

Menšie množstvo Ozónu zvyšuje produkciu energie, ale ak Ozón klesne pod 100, planéta sa stane nepoužiteľná, pokým sa problém s ozónom nevyrieši.

Späť na vrchol