Priemyselné budovy

Informácie

Priemyselné stavby sa nachádzajú v priemyselnej zóne planéty. Používajú sa k zlepšeniu vašej planéty nejakým spôsobom. Môžete si tu zvýšiť úložný priestor pre vaše zdroje, urýchliť výstavbu svojich lodí a obrany, zvýšiť produkciu svojich zdrojových budov a obchodovať so zdrojmi alebo loďami s ostatnými hráčmi.


Priemyselné budovy Konfederácie,Tertethov a Noxov

Továreň, Konštrukčný dvor, Mutačný kokón

Tieto budovy produkujú najlacnejší a najspoľahlivejší druh pracovníkov - roboty. Môžu byť priradené k práci na produkcii ekonomických surovín, to dáva bonus na produkciu zdrojov. Roboti sú rozdelení medzi kov, minerály a výrobne plynu. Každá úroveň budovy dáva ďalšieho robota.

Okrem výroby robotov, tieto stavby skracujú čas potrebný na stavbu budov. Čím vyššia je úroveň Továrne, Konštrukčného dvora alebo Mutačných kokónov, tak je kratší čas potrebný pre stavbu budov.

Továreň Tertethov (2), Hypermutačný kokón

Továrne Terthetov a Hypermutačný kokón znižujú čas potrebný pre stavbu lodí a obrany. Každou úrovňou sa skrátenie doby zväčší. Navyše každá úroveň tejto budovy pridá 2 ďalšie roboty do Továrne, Konštrukčného dvoru alebo Mutačného kokónu.

Požiadavky

 • Továreň, Konstrukčný dvor, Mutačný kokón na úrovni 10

Sklad kovu, Depot kovu, Komora kovu

Tieto budovy zvýšujú kapacitu kovu na vašej planéte.

Požiadavky

 • Budova produkujpca kov na úrovni 1

Sklad minerálov, Trezor minerálov, Komora minerálov

Tieto budovy zvýšujú kapacitu skladu minerálov na vašej planéte.

Požiadavky

 • Budova produkujúca minerálov na úrovni 1 !

Rezervoár plynu, Komora plynu,Bublina plynu

Tieto budovy zvýšujú kapacitu skladu plynu na vašej planéte.

Požiadavky

 • Budova produkujúca plynu na úrovni 1

Recklačná továreň,Smetisko, Recyklačný transformátor

Tieto budovy sú schopné spracovávať veľké množstvo šrotu, dosahujú rýchlosť takmer 100 šrotu za sekundu.

Každá planéta môže mať jednu budovu recyklácie. Vylepšenie zvyšuje jej účinnosť a rýchlosť. Každá úroveň pridáva ešte jedno miesto vo fronte pre recykláciu.

 • Recyklácia je ovplyvnená príjmom percentuálneho podielu, ktorý závisí na úrovni objektu. Toto percento sa určuje, podľa toho koľko prostriedkov bude zrecyklovaných.
 • Je dôležité si uvedomiť, že je tu tiež náhodný faktor ± 5%, to znamená, že v prípade, že zariadenie recyklácie je na úrovni 1 (75% výnos), skutočné percento prostriedkov prijatých z recyklácie sa bude pohybovať medzi 70% a 80% zo šrotu investovaného.

  Príklad: Ak spustíte recykláciu 1000 jednotiek šrot obdržíte 700 až 800 jednotiek ekonomických zdrojov.

 • Po tom čo sa šrot zrecykluje do zdroja, proces môže zostať pripravený k použitiu v budove nie viac ako 48 hodín. Potom bude zdroj doplnený na planétu, kde sa nachádza budova.
 • Uvedomte si, že ak vaša fronta je plná nemožno pridať ďalšie miesto, kým sú tam vaše hotové prostriedky.

Požiadavky

 • Lodneica na úrovni 5
 • Chémia na úrovni 6

Obchodné centrum

Obchodné centrum sa používa na výmenu ekonomických zdrojov a šrotu s ostatnými hráčmi.

 • Hráč môže vytvoriť ponuky, ktoré ponúkajú prostriedky vo výške rovnajúcej sa hráčovým zdrojovým bodom vynásobených 100 (všetky ponuky na všetkých planétach hráča v kombinácii).
 • Pomer medzi ponúkanými a požadovanými zdrojmi nesmie prekročiť 1:1,5.
 • Pri uzatváraní ponuky predávajúci zaplatí poplatok vo výške 5% z prijatého zdroja.
 • Práve pridaná ponuka nemôže byť odvolaná počas nasledujúcich 6 hodín. Potom môže byť zrušená s trestom od 50% po 6 hodinách, postupne však klesá na 25% po 15 hodinách a potom sa postupne znižuje na 0% po 24 hodinách. - Ak hráč príjme ponuku, dostane svoju časť dohody ihneď. Predávajúci má právo odstúpiť svoju úlohu v najbližších 72 hodín. Potom sa prostriedky automaticky prevedú na planétu, kde je budova.

Trh Lodí

Trh Lodí je intergalaktická obchodná organizácia, ktorá spravuje lodné obchodné vzťahy medzi hráčmi.

 • Každý hráč môže predávať svoje lode s 20% zo základnej ceny lodí. Zdrojové Body, ktoré sú pridané alebo odstránené sú počítané zo základnej ceny.
 • Ak je ponuka prijatá, vydavateľ môže čakať na zdroje z ponuky do nie menej ako 24 hodín po tom, čo je vykonaná.
 • Ak tomu tak nie je môže ich odniesť ručne, prostriedky budú automaticky pridané do prehrávača Planet 48 hodín po dobe prvých 24 hodín, alebo 72 hodín po urobení ponuky.
 • Ak sa vydavateľ rozhodne odvolať svoju ponuku, musí zaplatiť 20% provízie na lodiach.

Požiadavky

 • Obchodné centrum na úrovni 5
 • Astronómia na úrovni 5

Späť na vrchol