Budynki ze strefy przemysłowej

Informacje

W strefie przemysłowej można zbudować i rozbudować budynki odpowiedzialne za przechowywanie zasobów, przyśpieszenie budowy statków i obrony, zwiększenie produkcji zasobów czy handel zasobami lub statkami z innymi graczami.


Budynki strefy przemysłowej (Konfederacja, Tertet, Noxis)

Fabryka, Plac Konstrukcyjny, Kokon Mutacyjny

Te budynki produkują najtańszych i najbardziej uniwersalnych robotników - roboty. Możesz przydzielić ich do produkcji zasobów ekonomicznych, co przełoży się na bonus do produkcji zasobów. Roboty można rozdzielić pomiędzy produkcję Metalu, Kryształu i Gazu. Każdy poziom daje dodatkowego robota.

Dodatkowo te budynki skracają czas potrzebny na konstrukcję budynków. Im wyższy ich poziom, tym szybciej możesz budować/rozbudowywać budynki.

Fabryka Tertetów (Konfederacja, Tertet), Hypermutacyjny Kokon

Te budynki redukują czas potrzebny na budowę statków oraz obrony. Im wyższy poziom, tym większa redukcja. Dodatkowo każdy poziom tego budynku daje 2 dodatkowe roboty do Fabryki/Placu Konstrukcyjnego/Kokonu Mutacyjnego.

Wymgania

 • Fabryka, Plac Konstrukcyjny, Kokon Mutacyjny na poziomie 10

Magazyn Metalu, Skład Metalu, Komora Metalu

Jeśli chcesz pomieścić na planecie więcej metalu, to musisz zbudować te budynki.

Wymagania

 • Budynek produkujący metal na poziomie 1

Magazyn Kryształów, Skarbiec Kryształów, Komora Kryształów

Zwiększają ilość kryształów, które można pomieścić na planecie.

Wymagania

 • Budynek produkujący kryształ na poziomie 1

Zbiorniki Gazu, Komora Gazowa, Pęcherz Gazowy

Budynki pozwalające na pomieszczenie większej ilości Gazu na planecie.

Wymagania

 • Budynek produkujący gaz na poziomie 1

Zakłady Recyklingu, Złomowisko, Obróbka Wtórna

Te budynki pozwalają na przeróbkę ogromnych ilości Złomu. Szybkość przeróbki dochodzi do 100 jednostek Złomu na sekundę.

Każda planeta może mieć jeden taki budynek. Rozbudowa jego zwiększa efektywność oraz szybkość przerobu. Dodatkowo każdy poziom dodaje jedno miejsce w kolejce do recyklingu.

 • Na recykling wpływa efektywność, która zależy od poziomu budynku. Ten procent determinuje jak dużo zasobów otrzymasz z każdej jednostki Złomu.
 • Istnieje także współczynnik losowy ±5%, który oznacza, że na przykład przy poziomie 1 budynku (efektywność 75%), otrzymasz od 70% do 80% zainwestowanego złomu.

Na przykład: jeśli rozpoczniesz recykling 1000 jednostek Złomu, otrzymasz od 700 do 800 jednostek zasobów ekonomicznych.

 • Złom po przeróbce może pozostać w budynku maksymalnie przez 48 godzin. Jeśli nie zostanie odebrany, to po upływie tego czasu zostanie automatycznie dodany do magazynów planety. W przypadku braku miejsca, zasoby mogą częściowo lub w całości przepaść.
 • Jeśli kolejka jest pełna, to nie możesz dodać więcej do niej. Musisz poczekać, aż zakończy się przeróbka.

Wymagania

 • Stocznia ma poziomie 5
 • Chemia na poziomie 6

Centrum Handlu

Centrum Handlu służy do wymiany zasobów ekonomicznych oraz złomu z innymi graczami.

 • Gracz może dodać oferty. Oferta zasobów jest równa punktom zasobów gracza pomnożonym przez 100 (wszystkie oferty na wszystkich planetach gracz połączonych).
 • Stosunek oferowanych zasobów nie może przekraczać 1:1,5.
 • Podczas zamykania oferty jako sprzedawca zapłacisz opłatę w wysokości 5% wartości otrzymanych zasobów.
 • Po dodaniu oferty, nie możesz jej odwołać przez 6 godzin. Po tym czasie anulowanie oferty obłożone jest karą, która spada od 50% przy 6 godzinie, poprzez 25% przy 15 godzinie, aż do 0% po 24 godzinach.
 • Kiedy gracz zaakceptuje ofertę, to otrzymuje swoje zasoby natychmiast. Sprzedający może odebrać swoją część w ciągu 72 godzin. Po tym czasie środki zostaną automatycznie dodane na planecie, gdzie znajduje się budynek.

Rynek Statków

Rynek Statków umożliwia handel statkami pomiędzy graczami.

 • Każdy gracz może sprzedać swoje statki z +20% bonusem do bazowej ceny. Punkty zasobów, które zostaną dodane i odjęte kalkulowane są na podstawie cen bazowych.
 • Kiedy oferta zostaje zaakceptowana, sprzedający może odebrać zasoby nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od tego.
 • Jeśli nie zrobi tego ręcznie, to zasoby zostaną dodane automatycznie do planety gracza 48 godzin po upływie tych 24 godzin. Inaczej mówiąc - 72 godziny po dokonaniu transakcji.
 • Jeśli sprzedający zdecyduje się na odwołanie oferty, to musi zapłacić 20% prowizję w statkach.

Wymagania

 • Centrum Handlu na poziomie 5
 • Astronomia na poziomie 5

Wróć na górę