Umiejętności statków

Informacje

Każdy statek ma unikalne zdolności, które mogą zadziałać podczas bitwy. Te zdolności mogą być pasywne lub aktywne, działać na różne sposoby i dać inne wyniki. Takich umiejętności nie można rozwijać i są one przypisane do konkretnych statków.

Wszystkie umiejętności dające bonus twoim statkom działają na wszystkie statki oprócz tych, które mają daną zdolność. Oznacza to, że np. Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz mający "Bonus do życia" będąc we flocie zwiększy życie wszystkich innych jednostek, ale życie Strażnika/Pancernika/Pochłaniacza nie zostanie zmienione.

Pasywne umiejętności

Bonus pasywne umiejętności (procent) zależy tylko od liczby statków w bitwie.

Bonus do życia

Bonus: Zwiększa życie twoich statków podczas walki.

Ta umiejętność zwiększa życie wszystkich statków wojennych.

 • Każdy statek daje inny procent do tej umiejętności w zależności od rasy.
  • Strażnik - 0.030% na statek
  • Pancernik - 0.040% na statek
  • Pochłaniacz - 0.016% na statek
 • Maksymalny bonus to 15% i można go osiągnąć mając 500 Strażników, 375 Pancerników lub 938 Pochłaniaczy.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Strażnik/Pancernik/Pochłaniacz.

Wzmocnienie pancerza

Bonus: Zwiększa pancerz twoich statków podczas walki.

Ta umiejętność zwiększa pancerz wszystkich statków wojennych.

 • Każdy statek daje inny procent do tej umiejętności w zależności od rasy.
  • Okręt wojenny - 0.040% na statek
  • Kosmiczna Fregata - 0.025% na statek
  • Duch - 0.019% na statek
 • Maksymalny bonus to 32% i można go osiągnąć mając 800 Okrętów wojennych, 1280 Kosmicznych Fregat lub 1684 Duchów.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Okręt wojenny/Kosmiczna Fregata/Duch.

Detonacja

Bonus: Pozwala zniszczyć wrogie budynki.

Wszystkich statki posiadające tę umiejętność dają punkty detonacji, które aktywują szanse na zniszczenie poziomów wrogich budynków na atakowanej planecie.

 • Każdy statek daje inną ilość punktów detonacji w zależności od jego poziomu ulepszenia.
  • Gwiazda Śmierci - 10 punktów detonacji na poziomie 1; 100 punktów detonacji na poziomie 10.
  • Tytan - 9 punktów detonacji na poziomie 1; 90 punktów detonacji na poziomie 10.
  • Królowa Nox - 5.5 punktów detonacji na poziomie 1; 55 punktów detonacji na poziomie 10.
 • Każde 2500 populacji obrony planetarnej (działka/wieżyczki) redukuje punkty detonacji o 100.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox.

Szanse detonacji zależą od liczby punktów detonacji:

Punkty detonacji Wynik
0-19 punktów Brak szansy na zniszczenie budynku
20-100 punktów 20% szans na zniszczenie 1 poziomu 1 budynku
101-200 punktów 40% szans na zniszczenie 1 poziomu 1 budynku
201-400 punktów 60% szans na zniszczenie 1 poziomu 1 budynku
401-550 punktów 50% szans na zniszczenie 1 poziomu 2 budynków
551-700 punktów 70% szans na zniszczenie 1 poziomu 2 budynków
701-850 punktów 50% szans na zniszczenie 1 poziomu 3 budynków
851-1000 punktów 60% szans na zniszczenie 1 poziomu 5 budynków
powyżej 1000 punktów 33% szans na zniszczenie 1 poziomu wszystkich budynków

Pamiętaj, że szansa na zniszczenie każdego budynku obliczana jest osobno.

Niszczenie planet

Bonus: Pozwala na zniszczenie wrogiej planety.

Ta umiejętność daje szansę na zniszczenie całej planety wroga. Kalkulacja jest robiona na końcu bitwy bez względu na jej wynik (wygrana, remis, przegrana).

 • Jeśli gracz ma tylko jedną planetę, to nie można jej zniszczyć.
 • Jeśli gracz ma więcej niż jedną planetę i główna zostanie zniszczona, to druga planeta zostanie główną.
 • Każdy statek daje inny procent do tej umiejętności w zależności od rasy i poziomu.
  • Gwiazda Śmierci - 0.3% na poziomie 1; 3% na poziomie 10.
  • Tytan - 0.25% na poziomie 1; 2.5% na poziomie 10.
  • Królowa Nox - 0.15% na poziomie 1; 1.5% na poziomie 10.
 • Maksymalna szansa na zniszczenie planety wynosi 30% (35% kiedy atakujący posiada umiejętność admirała "Niszczyciel").
 • Każda Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox obrońcy na końcu bitwy redukuje szansę na zniszczenie planety dokładnie w ten sam sposób, jak jednostki atakujące.
 • Każde 1000 populacji obrony planetarnej (działka/wieżyczki) redukuje szansę na zniszczenie o 1%.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Gwiazda Śmierci/Tytan/Królowa Nox.

Aktywne umiejętności

Wszystkie aktywne umiejętności mają szansę na zadziałanie. Ta szansa zależy od ilości statków posiadających daną umiejętność.

Ignoruj pancerz

Bonus: Pomija pancerz wrogich jednostek podczas danej rundy.

Ta umiejętność daje szansę pewnej grupie statków wojennych na atak wrogich jednostek z pominięciem ich pancerzy, przez co zada maksymalne obrażenia.

 • Każdy statek daje 0.025% szansy na zadziałanie umiejętności.
 • Maksymalna szansa wynosi 50% i jest osiągana dla 2000 statków.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Zwiadowca/Rozrabiaka/Komar.

Dewastacja

Bonus: Daje szansę na zadanie krytycznych obrażeń.

Ta umiejętność zwiększa szanse okrętów wojennych na zadanie krytycznego obrażenia. Taki atak oznacza zwiększenie obrażeń od 2 do 2.5 razy.

 • Ta umiejętność działa niezależnie od umiejętności Kobra lub badania Krytyczne Uderzenie.
 • Każdy statek daje inny procent do tej umiejętności w zależności od rasy
  • Krążownik - 0.030% na statek
  • Przechwytywacz - 0.022% na statek
  • Nemezis - 0.009% na statek
 • Maksymalna szansa wynosi 30% i jest osiągania dla 1000 Krążowników, 1365 Przechwytywaczy lub 3333 Nemezis.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Krążownik/Przechwytywacz/Nemezis.

Odnowienie

Bonus: Odnawia statki zniszczone podczas bitwy.

Ta umiejętność pozwala na odnowienie statków zniszczonych podczas danej rundy bitwy. Procent odnowionych jednostek obliczany jest na podstawie ilości statków, które posiadasz na koniec każdej rundy.

 • Każdy statek daje 0.14% szansy na zadziałanie umiejętności.
 • Każdy statek daje 0.08% na bonus umiejętności.
 • Maksymalna szansa na odnowienie 40% zniszczonych jednostek osiągana jest dla 500 Niszczycieli.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Niszczyciele.

Mega moc

Bonus: Zwiększa atak twoich statków wojennych podczas bitwy.

Ta umiejętność daje szanse na zwiększenie ataku twoich statków wojennych w danej rundzie bitwy. Od ilości statków posiadających tę umiejętność zależy szansa na jej wystąpienie oraz bonus samej umiejętności.

 • Każdy statek daje 0.08% szansy na zadziałanie umiejętności.
 • Każdy statek daje 0.09% na bonus umiejętności.
 • Maksymalne 70% szansy na zwiększenie ataku o 80% uzyskane zostanie dla 890 Goliatów. Statki posiadające tę umiejętność: Goliat.

Zamrażanie

Bonus: Zamraża grupę wrogich statków.

Ta umiejętności daje szansę na zamrożenie wrogich ataków. Kiedy grupa wrogich statków jest zamrożona, to nie może ona zadać żadnych obrażeń.

 • Każdy statek daje 0.04% szansy na umiejętność.
 • Maksymalna szansa to 20% i osiągana jest dla 500 Szerszeni.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Szerszenie.

Artyleria

Bonus: Zwiększa atak statków na wrogą obronę.

Ta umiejętność daje dodatkowy bonus do obrażeń przeciw jednostkom obrony podczas danej rundy bitwy.

 • Każdy statek daje inny procent do tej umiejętności w zależności od rasy.
  • Bombowiec - 0.10% na statek
  • Bombardier - 0.09% na statek
  • Zarodnikowiec - 0.09% na statek
 • Maksymalna szansa 70% osiągana jest dla 700 Bombowców, 890 Bombardierów lub 890 Zarodnikowców.
 • Statki posiadające tę umiejętność: Bombowiec/Bombardier/Zarodnikowiec.

Wróć na górę