Kolejki zadań

Informacje

Kolejki pozwalają graczom na rozpoczęcie równoczesnego budowania, badania oraz ulepszania.

Kolejka budowania może zawierać maksymalnie 3 kolejne procesy, 5 dla graczy z Premium oraz 6 dla graczy z Platynowym. Kolejka jest jedna i taka sama dla wszystkich stref. Budynki z jednej strefy będą budowane jeden po drugim, a budynki z różnych stref będą budowane równocześnie. Przykładowo budowa kopalni rud metali i magazynu rud metali można rozpocząć w tym samym czasie i oba budynki będą powstawać równocześnie, bo są w różnych strefach.

Kolejka badań też ma 3 miejsca, 5 dla graczy z Premium oraz 6 dla graczy z Platynowym. W tej kolejce wszystkie badania opracowywane są jedno po drugim, bez względu na kategorię badania.

Podobnie jest z kolejką ulepszeń, która ma 3 miejsca, 5 dla graczy z Premium oraz 6 dla graczy z Platynowym. Ulepszenia opracowywane są jedno po drugim.

Kolejną kolejka dotyczy budowy statków oraz obrony. Nie ma ona ograniczeń co do miejsc.

Kiedy jakiś proces z kolejki zostanie anulowany, to rozpoczyna się budowa/opracowanie kolejnej rzeczy z kolejki. Kiedy zostanie anulowany proces, którego zakończenie wymagane jest do startu innego procesu z kolejki, to jego opracowywanie nie zostanie w ogóle rozpoczęte.

Wróć na górę