Budynki ze strefy zasobów

Informacje

W strefie zasobów można zbudować i rozbudowywać budynki odpowiedzialne za:

  • Produkcję zasobów ekonomicznych (Metal, Kryształ, Gaz);
  • Produkcję zasobów wyczerpywalnych (Energia);
  • Dostarczanie dodatkowych zasobów (Populacja).

Budynki strefy zasobów (Konfederacja, Tertet, Noxis)

Kopalnia Metalu, Metal Bot, Ekstraktor Metalu

Każda planeta może mieć do 3 budynków produkujących Metal. Brak dodatkowych wymagań, aby postawić pierwszy budynek. Aby zbudować drugi budynek, pierwszy musi mieć co najmniej 10 poziom. Budowa trzeciego budynku wymaga rozbudowy pierwszego do co najmniej 15 poziomu.

Ekstraktor Kryształów, Kryształ Bot, Ekstraktor Kryształów

Każda planeta może mieć do 2 budynków produkujących Kryształ. Brak dodatkowych wymagań, aby postawić pierwszy budynek. Aby zbudować drugi budynek, pierwszy musi mieć co najmniej 10 poziom.

Rafineria Gazu, Gazowy Próbnik, Inkubator gazu

Każda planeta może mieć do 2 budynków produkujących Gaz. Brak dodatkowych wymagań, aby postawić pierwszy budynek. Aby zbudować drugi budynek, pierwszy musi mieć co najmniej 10 poziom.

Panele Słoneczne, Szkła Podczerwone, Szkła Słoneczne

Budynki wykorzystujące panele słoneczne do produkcji energii. Ilość pozyskanej energii zależy od wieku Słońca oraz poziomu Ozonu.

Elektrownia Nuklearna, Uranowy Bot, Pochłaniacz Uranu

Budynki wykorzystujące energię nuklearną do produkcji energii. Ilość pozyskanej energii nie zależy od wieku Słońca, ale nadal zależy od poziomu Ozonu.

Wymagania

  • Budynki solarne na poziomie 10
  • Fizyka na poziomie 5
  • Chemia na poziomie 5

Hangary, Krypta, Gniazdo lęgowe

Miejsca dające populację, która potrzebna jest do budowy statków oraz obrony na planecie. Kiedy populacja zbudowanych jednostek przekroczy populację, którą mogą pomieścić hangary planety, planeta zostanie zablokowana do czasu rozwiązania tego problemu (tzw. "nadpopulacji").

Wymagania

  • Fabryka, Plac Konstrukcyjny, Kokon Mutacyjny na poziomie 1

Wróć na górę