Budynki ze strefy wojskowej

Informacja

W strefie wojskowej można zbudować i rozbudować budynki związane z konstrukcją statków i obrony, ulepszaniem statków, badaniami oraz zarządzaniem sojuszem.


Budynki strefy wojskowej (Konfederacja, Tertet, Noxis)

Stocznia

Każda planeta może mieć tylko jedną stocznię. Rozbudowa stoczni redukuje czas potrzebny na konstruowanie wszystkich statków oraz jednostek obrony o 5% na poziom. Ponadto można budować mocniejsze jednostki.

Laboratorium, Obiekt Doświadczalny, Hyper Umysł

Tutaj możesz badać różne nauki, które pozwolą na budowę lepszych statków oraz obrony.

Wymagania

  • Fabryka, Plac Konstrukcyjny, Kokon Mutacyjny na poziomie 1

Gwiezdny Port, Kosmiczny Portal, Kosmiczny Kanał

W tych budynkach można ulepszać statki.

Rząd, Pałac Regulacyjny, Rój

Ten budynek polityczny potrzebny jest do zarządzania sojuszem i Planetą Team.

Bank

Bank to ogromna instytucja finansowa, której głównym celem jest generowanie zysku. Bank może być przydatny, bo udziela pożyczek z zasobami. Odbywa się to pod zastaw kredytów.

Bank zgodzi się dać pożyczkę w wysokości 100 jednostek zasoby na każdy punkt ogólny. W zależności od poziomu banku, ma on określoną efektywność zaczynającą się od 50% na poziomie 1, aż do 100% na poziomie 10 (patrz tabela poniżej). Efektywność wpływa na maksymalną dozwoloną ilość zasobów, które zostaną pożyczone. Należy zwrócić jedną pożyczkę, przed zaciągnięciem kolejnej.

Przykład:

Gracz ma w 250 punktów ogólnych i 1 poziom Banku. Maksymalna pożyczka wynosi: 250 * 100 * 50% (250 punktów * 100 mnożnik * efektywność Banku na poziomie 1) = 12500.

Jeśli Bank byłby na poziomie 10, to można pożyczyć w sumie 25000 zasobów.

Podczas zaciągania pożyczki gracz sam decyduje w jaki sposób rozdziela zasoby (czego potrzebuje). Jeśli np. pożycza 12500 zasobów, to może podzielić to pomiędzy 3 zasoby dowolnie.

Pożyczka wymaga zabezpieczenie, którymi są kredyty. Za każde 1000 jednostek zasobów należy dać pod zastaw 1 kredyt. Np. dla pożyczki 105000 zasobów (w sumie), gracz musi oddać pod zastaw 105 kredytów.

Koszty pożyczki (zasobów) dla każdej pożyczki:

  • Jeśli pożyczka zostanie zwrócona w ciągu 7 dni: oprocentowanie to 10% oraz zwrot wszystkich kredytów!
  • Jeśli pożyczka zostanie zwrócona w ciągu 8-14 dni: oprocentowanie to 20% oraz zwrot wszystkich kredytów!
  • Jeśli pożyczka zostanie zwrócona w ciągu 15-21 dni: oprocentowanie to 30% oraz zwrot wszystkich kredytów!
  • Jeśli pożyczka zostanie zwrócona w ciągu 22-28 dni: oprocentowanie to 40% oraz zwrot wszystkich kredytów!
  • Jeśli pożyczka nie zostanie zwrócona w ciągu 28 dni, to gracz nie musi zwracać zasobów, ale Bank zabiera wszystkie zastawione kredyty! Gracz może podjąć kolejną pożyczkę.

Jeden gracz może wziąć 1 pożyczkę na planetę, bez możliwości zwrotu jej z innej planety. Należy najpierw przetransportować zasoby.

Wróć na górę