Ogólnie o bitwach

Informacje

Bitwą nazywamy spotkanie się jednostki (statków oraz obrony) należącej do dwóch różnych graczy. Pomiędzy jednostkami dochodzi do konfrontacji i cześć lub wszystkie mogą ulec zniszczeniu. Bitwy to najważniejsza część gry, bo nikt nie może rządzić uniwersum bez podjęcia walki.

Każdy bitwa ma dwie strony: atakującego i obrońcę. Aby doszło do bitwy atakujący musi mieć co najmniej jeden statek i wysłać atak do na planetę przeciwnika.

Każda bitwa trwa od 1 do 12 rund. Atakujący może ustalić przy wysyłaniu ataku maksymalną ilość rund. Może wybrać pomiędzy 5, 8 lub 12 rundami.

Przebieg bitwy

W każdej bitwie flota atakującego walczy z jednostkami obrońcy. Statki (oraz obrona) z obu stron dzielona jest na grupy w zależności od typów.

  • Każda grupa strzela do wrogich jednostek co powoduje zniszczenie części z nich.
  • Gra wybiera które jednostki (statki lub obrona) atakuje każda grupa w zależności od ich priorytetowych celów.
  • Jeśli nie ma priorytetowego celu dla danej grupy, to oddaje ona strzał w losowo wybraną grupę statków wojennych lub jednostek obrony.
  • Statki cywilne oraz statki komandorów atakowane są na końcu walki.

Typy bitew

Plądrowanie

Jeśli obrońca nie ma jednostek na planecie (statków i obrony), atakujący od razu zostanie zwycięzcą walki. W takim przypadku żadna ze stron nie zdobywa/traci punktów. Atakujący kradnie część surowców obrońcy. Ilość skradzionych surowców ograniczona jest przez ładowność statków oraz ilość zasobów na planecie - można skraść do 50% (66.6% dla konfederatów).

Konfrontacja

Kiedy obrońca ma jednostki na planecie, pomiędzy statkami atakującego i nimi dochodzi do walki, która wyłoni zwycięzcę.

Bitwa może zakończyć się na trzy sposoby:

  • Zwycięży atakujący - kiedy atakujący wygrywa, kradnie on cześć surowców obrońcy. Ilość skradzionych surowców ograniczona jest przez ładowność statków oraz ilość zasobów na planecie - można skraść do 50% (66.6% dla konfederatów).
  • Przegra atakujący - kiedy atakujący przegrywa, nie kradnie on żadnych surowców.
  • Remis - kiedy walka zakończy się remisem, wtedy atakujący nie zdobędzie żadnych surowców. Remis mamy wtedy, gdy osiągnięto limit rund w bitwie, a nadal nie znamy zwycięzcy.

Pamiętaj o tym, że przy remisie nadal obliczane są szanse na zniszczenie budynków oraz zniszczenie planety!

Wróć na górę