System bitewny

Informacje

W każdej bitwie flota atakującego walczy z flotą obrońcy.

 • Statki (oraz obrona) z obu stron dzielona jest na grupy w zależności od ich rodzaju.
 • Każda grupa strzela do wrogich jednostek, co powoduje zniszczenia wśród nich.
 • Po każdych strzale obliczana jest redukcja pancerza dla obrońcy i dla atakującego, gdy obrońca strzela.
 • Gra wybiera, która grupa statków (obrony) zostaje uderzona na podstawie priorytetowych celów.
 • Jeśli nie priorytetowego celu dla danej grupy, to atakuje ona losową grupę statków wojennych lub obronę.
 • Statki cywilne, serwisowe oraz statki komandorów uderzane są na końcu.

Kalkulacja ataku i obrażeń broni

Atak broni każdej jednostki obliczany jest w następujący sposób:

 • atak broni (obrażenia) = bazowy_atak + (bonusy * bazowy_atak)

Gdzie bonusy to suma:

 • Procent z badań broni (w zależności od broni, którą wykorzystuje statek: laser, jony lub plazma).
 • Procent z ulepszeń statków.
 • Procent ze statystyki Admirała "Atak Statków" (tylko dla statków).
 • Procent z umiejętności Admirała (w zależności od broni: Wiązka Lasera, Jonowe Turbo lub Optymizer Plazmy).
 • Procent z umiejętności Admirała "Prosty Atak".
 • Procent z bonusu statku komandora "Egzekutor".

Korzystając z symulatora bitew w grze możesz łatwo sprawdzić atak (obrażenia) swoich jednostek.

Redukcja pancerza

W grze mamy trzy typy pancerza: Lekki Pancerz, Średni Pancerz oraz Ciężki Pancerz. Każdy typ można ulepszyć za pomocą odpowiednich badań pancerzy.

Procent pancerza określa ile obrażeń otrzyma jednostka. Np. jeśli pancerz jednostki wynosi 30%, to jednostka (lub grupa jednostek) otrzyma o 30% mniej obrażeń.

Pancerz każdej jednostki obliczany jest w następujący sposób:

 • pancerz = bazowy_pancerz + bonusy

Gdzie bonusy to suma:

 • Procent z badań nad pancerzami (w zależności od typu pancerza, który wykorzystuje statek: Lekki, Średni lub Ciężki Pancerz).
 • Procent z umiejętności statku "Wzmocnienie pancerza".
 • Procent z umiejętności Admirała "Mistrz Osłon" (tylko dla statków).

Priorytetowe cele

Każdy statek wojenny ma dwa priorytetowe cele. Pierwszym jest inny statek wojenny, a drugim wieżyczka obronna. Każda wieżyczka obronna ma jeden priorytetowy cel, którym jest statek wojenny. Priorytetowy cel oznacza jedno - póki taka jednostka żywa, to statek wojenny lub wieżyczka strzela w niego.

Jednostka Cel priorytetowy
Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis
Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch
Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar
Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox
Niszczyciel / Goliat / Szerszeń Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox
Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec Niszczyciel / Goliat / Szerszeń
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec
Jednostka Cel priorytetowy (obrona planetarna)
Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar Wieża laserowa / Macierz Laserowa / Tkankowiec
Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis Działo plazmowe / Macierz Plazmowa / Plazmowiec
Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz Wieża balistyczna / Macierz Obronna / Strzelec
Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch Działo jonowe / Macierz Jonowa / Jonowiec
Niszczyciel / Goliat / Szerszeń Bateria plazmowo-laserowa / Macierz plazmowo-laserowa / Neuronowiec
Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec Bateria laserowo-jonowa / Macierz laserowo-jonowa / Morgowiec
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Bateria jonowo-plazmowa / Macierz jonowo-plazmowa / Wypluwacz
Jednostka Cel priorytetowy (statek)
Wieża balistyczna / Macierz Obronna / Strzelec Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar
Wieża laserowa / Macierz Laserowa / Tkankowiec Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis
Działo jonowe / Macierz Jonowa / Jonowiec Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz
Działo plazmowe / Macierz Plazmowa / Plazmowiec Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch
Bateria laserowo-jonowa / Macierz laserowo-jonowa / Morgowiec Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec
Bateria plazmowo-laserowa / Macierz plazmowo-laserowa / Neuronowiec Niszczyciel / Goliat / Szerszeń
Bateria jonowo-plazmowa / Macierz jonowo-plazmowa / Wypluwacz Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox

Bonusowe obrażenia i kara do obrażeń

Każdy statek wojenny ma bonusowe obrażenia przeciwko co najmniej dwóm innym statkom wojennym oraz karę do obrażeń przeciwko co najmniej dwóm innym statkom wojennym. Bonusowe obrażenia pozwalają na zadanie większych obrażeń ofierze, a kara do obrażeń redukuje ich ilość.

 • Bonusowe obrażenia mogą być do 70%.
 • Kara do obrażeń może być do 30%.
Jednostka Bonusowe obrażenia Kara do obrażeń
Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch
Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox
Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec
Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch
Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec
Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec Zwiadowca / Rozrabiaka / Komar
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis
Niszczyciel / Goliat / Szerszeń Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec
Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec Niszczyciel / Goliat / Szerszeń Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Okręt Wojenny / Kosmiczna Fregata / Duch
Gwiazda Śmierci / Tytan / Królowa Nox Krążownik / Przechwytywacz / Nemezis Strażnik / Pancernik / Pochłaniacz
Niszczyciel / Goliat / Szerszeń Bombowiec / Bombardier / Zarodnikowiec

Wróć na górę