Επισκόπηση μαχών

Πληροφορίες

Η Μάχη είναι μία συνάντηση μονάδων (πλοίων και άμυνας) που ανήκουν σε διαφορετικούς παίχτες. Οι μονάδες έρχονται σε σύγκρουση και κάποιες από αυτές καταστρέφονται. Οι Μάχες είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παιχνιδιού, καθώς δεν μπορεί να καθιερωθεί γαλαξιακή κυριαρχία χωρίς σύγκρουση.

Κάθε Μάχη έχει δύο πλευρές, έναν Επιτιθέμενο και έναν Αμυνόμενο. Για να πραγματοποιηθεί μία Μάχη θα πρέπει ο Επιτιθέμενος να διαθέτει τουλάχιστον ένα πλοίο, το οποίο θα πρέπει να έχει σταλεί σε πτήση Επίθεσης στον Πλανήτη ενός εχθρού.

Κάθε Μάχη αποτελείται από 1 ως 12 γύρους. Ο Επιτιθέμενος μπορεί να επιλέξει τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό γύρων, όταν στέλνει την επίθεσή του. Οι επιλογές είναι 5, 8, ή 12 γύροι.

Πορεία της μάχης

Σε κάθε μάχη ο στόλος του επιτιθέμενου μάχεται με το στόλο του αμυνόμενου. Τα πλοία (και η άμυνα) από τις δύο πλευρές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα το είδος τους.

  • Κάθε ομάδα πυροβολεί τις μονάδες του εχθρού για να σκοτώσει κάποιες από αυτές.
  • Το παιχνίδι θα επιλέξει ποιές μονάδες (πλοία ή άμυνα) θα χτυπήσει κάθε ομάδα σύμφωνα με τους στόχους σε Προτεραιότητα.
  • Εάν δεν υπάρχει στόχος σε προτεραιότητα για τη συγκεκριμένη ομάδα ώστε να χτυπήσει, θα επιτεθεί τυχαία σε άλλα πολεμικά πλοία ή σε μια ομάδα άμυνας.
  • Πολιτικά πλοία και πλοία Διοικητή δέχονται επίθεση τελευταία.

Ήδη μαχών

Λεηλασία

Εάν ο Αμυνόμενος δεν έχει μονάδες στον πλανήτη του (πλοία ή άμυνα) θεωρείται πως ο Επιτιθέμενος είναι αυτόματα νικητής. Σε αυτήν την περίπτωση καμία πλευρά δεν κερδίζει ή χάνει πόντους. Ο επιτιθέμενος κλέβει κάποιους από τους πόρους του αμυνόμενου. Ο αριθμός των κλοπιμαίων περιορίζεται στον αριθμό των πόρων που μπορούν να μεταφέρουν και μέχρι το 50% των πόρων στον πλανήτη του αμυνόμενου (66.6% για τη Συνομοσπονδία).

Σύγκρουση

Εάν ο Αμυνόμενος έχει μονάδες στον πλανήτη του, οι μονάδες αυτές εμπλέκονται σε μία μάχη για να καθορίσουν τον νικητή.

Η Μάχη μπορεί να έχει τρία πιθανά αποτελέσματα:

  • Ο Επιτιθέμενος κερδίζει - όταν ο επιτιθέμενος κερδίζει, κλέβει κάποιους πόρους του Αμυνόμενου. Ο αριθμός των κλοπιμαίων περιορίζεται στον αριθμό των πόρων που μπορούν να μεταφέρουν και μέχρι το 50% των πόρων στον πλανήτη του αμυνόμενου (66.6% για τη Συνομοσπονδία).
  • Ο Επιτιθέμενος χάνει – εάν χάσει ο Επιτιθέμενος δεν κλέβει καθόλου πόρους;
  • Ισοπαλία – εάν υπάρξει ισοπαλία ο Επιτιθέμενος δεν κλέβει καθόλου πόρους. Ισοπαλία συμβαίνει όταν δεν υπάρχει νικητής και έχει επιτευχθεί το όριο των γύρων.

Σημειώστε πως όταν υπάρχει ισοπαλία, προχωρά η καταστροφή Κτιρίων και Πλανήτη.

Επιστροφή στην Κορυφή