Επισκόπηση Renegades

Πληροφορίες

Οι Renegades είναι χαρακτήρες μη ελεγχόμενοι από παίκτες (NPCs). Δηλαδή ελέγχονται απ το παιχνίδι και μόνο.

 • Όταν επιτίθεσαι σε renegade λαμβάνεις πόντους αναβάθμισης από αυτόν. Οι πόντοι αυτοί είναι απαραίτητοι, καθώς χωρίς αυτούς δε μπορείς να αναβαθμίσεις τα πλοία σου.

Υπάρχουν πολλοί κανόνες που ακολουθούν οι Renegades:

 • Μόνο ένας renegade μπορεί να υπάρχει ανά ηλιακό σύστημα.
 • Αυτός είναι ορατός σε όλους τους παίχτες στον γαλαξία/ηλιακό σύστημα,αλλά έχει ένα μοναδικό tier που εξαρτάται από την ανάπτυξη του παίχτη.
 • Δε μπορείς να επιτεθείς σε renegades από πλανήτες συμμαχίας.
 • Μπορείς να επιτεθείς μόνο από ατομικό πλανήτη και χρησιμοποιώντας την ανάλογη πτήση.
 • Δε μπορείς να επιτεθείς μόνο με Spy probe/Spybot/Nox mind.
 • Κερδίζεις πόντους αναβάθμισης μόνο σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας.
 • Δε κερδίζεις τίποτα σε περίπτωση ήττας.
 • Κάθε renegade μπορεί να έχει ένα τυχαίο πρότυπο σύμφωνα με την εξέλιξη του παίχτη.
 • Κάθε renegade μπορεί να πετάξει σε ένα ηλιακό σύστημα από 1 ως 3 ώρες,μετά λήγει.
 • Περίπου 1 ώρα αφού φύγει ο τελευταίος renegade - εμφανίζεται νέος σε τυχαίες συντεταγμένες στο ίδιο ηλιακό σύστημα.
 • Μπορούν να εμφανιστούν σε ελεύθερες συντεταγμένες ή σε πλανήτη παίκτη.
 • Κάθε tier έχει διαφορετικό επίπεδο αναβαθμίσεων. Αρχίζει με επίπεδο 0 στο tier I και φτάνει στο επίπεδο 9 στο tier 10 (επίπεδο 14 για Σύμπαντα χωρίς τέλος).
 • Μετά από επιτυχημένη επίθεση το επίπεδο πλοίων αυξάνεται. Δηλαδή αν επιτεθείς 10 φορές τη Βαθμίδα 1 - τη 10η φορά τα πλοία θα είναι στο επίπεδο 9.
 • Εάν επιτεθείς στους Renegades με 95% ή παραπάνω πληθυσμό του τρέχοντος ορίου του υπόστεγου αεροσκαφών μπορείς να λάβεις μέχρι 6 φορές περισσότερους πόντους αναβάθμισης.

Renegade tiers

 • Υπάρχουν 10 tiers renegades ανάλογα με το επίπεδο του Ναυπηγείου του παίκτη.
 • Κάθε tier περιέχει διαφορετικά είδη πλοίων.
Tier Πλοία Ναυπηγείο Tier Πλοία Ναυπηγείο
I Raider 1 VIII Fighter 13
II Raider 3 Corvette
Fighter Assault ship
III Raider 5 Serpent
Corvette IX Raider 14
IV Raider 7 Corvette
Fighter Assault ship
Corvette Heavy fighter
V Fighter 9 Techno mage
Corvette X Raider 15
Assault ship Fighter
VI Raider 11 Corvette
Corvette Assault ship
Heavy fighter Heavy fighter
VII Raider 12 Avatar
Fighter
Assault ship
Heavy fighter

Renegade περιπτώσεις

Κάθε tier έχει έως 3 διαφορετικές περιπτώσεις που δημιουργούνται τυχαία όταν εμφανίζονται οι renegade. Για να δεις τι περίπτωση είναι ακριβώς θα πρέπει να στείλεις κατασκοπεία.

Τα πλοία στο πρότυπο χωρίζονται σε ποσοστά. Δεν μπορούν να είναι πάνω από 100% και αυτό το 100% είναι ίσο με τον πληθυσμό που στέλνεις στην πτήση Επίθεσης Renegade.

![][σημείωση]Για παράδειγμα:Εάν κατασκοπεύεις ένα Tier II Renegade και βλέπεις πως έχει 60% Raiders και 10% Fgihters, αυτό σημαίνει πως εάν στείλεις 2000 πληθυσμό (άσχετα από τα πλοία). Ο Renegade θα έχει 1200 Raiders και 40 Fighters.

Στατιστικά Renegades

Κάθε tier έχει προεπιλεγμένη επιστήμη, στατιστικά και ικανότητες ναυάρχου. Λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα:

Name Type Tier I TierII TierIII TierIV TierV TierVI TierVII TierVIII TierIX TierX
Ships defence Science 1 2 3 4 5 7 10 14 18
Laser Science Science 1 2 3 4 5 7 9 11 14
Ion Science Science 1 2 3 4 5 7 9 11 14
Plasma Science Science 1 2 3 4 5 7 9 11 14
Light Armor Science 3 4 5 6 8 10
Medium Armor Science 3 4 5 6 8 10
Heavy Armor Science 3 4 5 6 8 10
Force Attack Science 6 8 10
Prompt Defence Science 2 4
Laser Beam Admiral Skill 1 1 2 2 3 3
Ion Charger Admiral Skill 1 1 2 2 3 3
Plasma Optimizer Admiral Skill 1 1 2 2 3 3
Attack Forcer Admiral Skill 1 1 2 2
Shield Master Admiral Skill 1 1 2 2 3 3
Ships Master Admiral Skill 1 1 2 2 3 3
Defence Master Admiral Skill 1 1 2 2 3 3
Ultimate Defender Admiral Skill 1 1 2 2
Attack Admiral Stat 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Life Admiral Stat 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Επιστροφή στην Κορυφή