Διαστημικά ταξίδια

Πληροφορίες

Στα Διαστημικά ταξίδια μπορείτε να κερδίζετε, πόρους, πλοία μονάδες ή τίποτα. Μπορείτε να κάνετε μέχρι 2 Διαστημικά ταξίδια για 24 ώρες (3 για τους Premium παίκτες και 4 για παίκτες Platinum).

Αν κερδίσεις πόρους και δεν έχεις αρκετό χώρο στις αποθήκες, θα χάσεις τους επιπλέον πόρους πυο δε χωράνε.

Αν κερδίσεις πλοία και δεν έχεις ελεύθερο πληθυσμό θα πρέπει να πας στο μενου Υπερπληθυσμού και να καταστρέψεις μερικά.

Επιστροφή στην Κορυφή