Πολεμικά Πλοία

Πληροφορίες

Τα πολεμικά πλοία είναι οι ανώτερες ιπτάμενες μονάδες που χρησιμοποιούνται στις μάχες. Υπάρχουν 7 είδη πολεμικών πλοίων που χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια του παιχνιδιού σύμφωνα με την εξέλιξή σας. Κάθε πολεμικό πλοίο έχει μία ιδιαίτερη ικανότητα που μπορεί να εφαρμοστεί στη μάχη. Τα περισσότερα είναι μοναδικά και εξαιρετικά χρήσιμα.


Πολεμικά πλοία Συνομοσπονδίας

Scout

Ικανότητα: Διαπέραση πανοπλίας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 1
 • Η Αστρονομία να είναι στο επίπεδο 1

Cruiser

Ικανότητα: Καταστροφέας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 3
 • Η άμυνα πλοίων να είναι στο επίπεδο 2
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 2

Guardian

Ικανότητα: Επιπλέον ζωή

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 5
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 4
 • Η Επιστήμη Ιόν να είναι στο επίπεδο 2

Battlecruiser

Ικανότητα: Ενίσχυση πανοπλίας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 7
 • Οι μηχανές jet να είναι στο επίπεδο 4

Destroyer

Ικανότητα: Ανάκτηση ζωής

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 9
 • Οι μηχανές jet να είναι στο επίπεδο 6
 • Το υπερδιάστημα να είναι στο επίπεδο 5

Bomber

Ικανότητα: Πυροβολικό

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 8
 • Η επιστήμη Λέιζερ να είναι στο επίπεδο 8
 • Η επιστήμη Πλάσμα να είναι στο επίπεδο 5

Death Star

Ικανότητες: Έκρηξη, Καταστροφή πλανητών

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 14
 • Το υπερδιάστημα να είναι στο επίπεδο 13
 • Η βαριά πανοπλία να είναι στο επίπεδο 10
 • Τα παράλληλα σύμπαντα να είναι στο επίπεδο 1

Πολεμικά πλοία Terteths

Rogue fighter

Ικανότητα: Διαπέραση πανοπλίας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 1
 • Η Αστρονομία να είναι στο επίπεδο 3

Interceptor

Ικανότητα: Καταστροφέας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 3
 • Η άμυνα πλοίων να είναι στο επίπεδο 1
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3

Shieldbot

Ικανότητα: Επιπλέον ζωή

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 5
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 4
 • Η Επιστήμη Ιόν να είναι στο επίπεδο 2

Space Armada

Ικανότητα: Ενίσχυση πανοπλίας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 8
 • Οι μηχανές jet να είναι στο επίπεδο 3

Goliath

Ικανότητα: Ανώτατη ισχύς

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 9
 • Οι μηχανές jet να είναι στο επίπεδο 6
 • Το υπερδιάστημα να είναι στο επίπεδο 5

Bomberbot

Ικανότητα: Πυροβολικό

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 8
 • Η επιστήμη Πλάσμα να είναι στο επίπεδο 5

Titan

Ικανότητες: Έκρηξη, Καταστροφή πλανητών

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 14
 • Το υπερδιάστημα να είναι στο επίπεδο 13
 • Η βαριά πανοπλία να είναι στο επίπεδο 10
 • Τα παράλληλα σύμπαντα να είναι στο επίπεδο 1

Πολεμικά πλοία Noxis

Nox Darth

Ικανότητα: Διαπέραση πανοπλίας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 1
 • Η Αστρονομία να είναι στο επίπεδο 1

Nemesis

Ικανότητα: Καταστροφέας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 3
 • Η Αστρονομία να είναι στο επίπεδο 6

Absorber

Ικανότητα: Επιπλέον

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Η άμυνα πλοίων να είναι στο επίπεδο 6
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3

Ghost

Ικανότητα: Ενίσχυση πανοπλίας

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 5
 • Οι μηχανές jet να είναι στο επίπεδο 3

Hornet

Ικανότητα: Πάγωμα

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 6
 • Η επιστήμη Πλάσμα να είναι στο επίπεδο 1

Sporethrower

Ικανότητα: Πυροβολικό

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 7
 • Η επιστήμη Λέιζερ να είναι στο επίπεδο 10
 • Οι μηχανές jet να είναι στο επίπεδο 3

Queen Nox

Ικανότητες: Έκρηξη, Καταστροφή πλανητών

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 14
 • Το υπερδιάστημα να είναι στο επίπεδο 13
 • Η βαριά πανοπλία να είναι στο επίπεδο 10
 • Τα παράλληλα σύμπαντα να είναι στο επίπεδο 1

Επιστροφή στην Κορυφή