Στατιστικά του Ναυάρχου

Πληροφορίες

Αυξάνοντας τα Στατιστικά του Ναυάρχου σου θα σου παρέχει πρόσθετα μπόνους στους Εισερχόμενους Πόρους, Εισερχόμενη Ενέργεια, Ταχύτητα Πλοίων, Επίθεση Πλοίων, Διάρκεια ζωής πλοίων. Μπορείς να αυξήσεις το επίπεδο των στατιστικών σου μόνο με Ορυκτά. Κάθε επίπεδο δίνει 0.1% στους προαναφερόμενους συντελεστές, εκτός από την Εισερχόμενη Ενέργεια που αυξάνεται με 0,3% ανά επίπεδο.

Το ανώτατο επίπεδο για κάθε στατιστικό είναι 40 και το ανώτατο ποσοστό είναι 4% (12% για την Εισερχόμενη Ενέργεια).

Εισερχόμενοι Πόροι

Αυξάνοντας αυτό το στατιστικό θα αυξήσεις τους Εισερχόμενους Πόρους σε όλους τους πλανήτες. Κάθε επίπεδο παρέχει 0,1% αύξηση Πόρων - Ανώτατο 4% στο επίπεδο 40.

Εισερχόμενη Ενέργεια

Αυξάνοντας αυτό το στατιστικό θα αυξήσεις το βασικό εισόδημα Ενέργειάς σου. Θα επηρεάσει άμεσα όλους τους Πλανήτες σου. Κάθε επίπεδο παρέχει 0,3% αύξηση Ενέργειας - Ανώτατο 12% στο επίπεδο 40.

Ταχύτητα Πλοίων

Αυξάνοντας αυτό το στατιστικό θα αυξήσεις την ταχύτητα όλων των πλοίων σας.Κάθε επίπεδο παρέχει 0,1% αύξηση της ταχύτητας των πλοίων - Ανώτατο 4% στο επίπεδο 40.

Επίθεση Πλοίων

Αυξάνοντας αυτό το στατιστικό θα αυξήσεις την επίθεση όλων των πλοίων σου. Κάθε επίπεδο παρέχει 0,1% αύξησης της επίθεσης των πλοίων - Ανώτατο 4% στο επίπεδο 40.

Διάρκεια ζωής πλοίων

Αυξάνοντας αυτό το στατιστικό θα αυξήσεις τη διάρκεια ζωής όλων των πλοίων σου. Κάθε επίπεδο παρέχει 0,1% αύξησης της διάρκειας ζωή των πλοίων - Ανώτατο 4% στο επίπεδο 40.

Πίνακας Αναβαθμίσεων

  • % στήλη δείχνει το ποσοστό αύξησης των Εισερχόμενων Πόρων, Ταχύτητας Πλοίων, Επίθεσης Πλοίων και Διάρκειας Ζωής Πλοίων
  • %E στήλη δείχνει το ποσοστό αύξησης της Εισερχόμενης Ενέργειας
Επίπεδο Απαιτούμενα Ορυκτά % %E Επίπεδο Απαιτούμενα Ορυκτά % %E
1 50 0.10% 0.30% 21 42000 2.10% 6.30%
2 70 0.20% 0.60% 22 59000 2.20% 6.60%
3 100 0.30% 0.90% 23 82000 2.30% 6.90%
4 140 0.40% 1.20% 24 115000 2.40% 7.20%
5 190 0.50% 1.50% 25 161000 2.50% 7.50%
6 270 0.60% 1.80% 26 225000 2.60% 7.80%
7 380 0.70% 2.10% 27 310000 2.70% 8.10%
8 530 0.80% 2.40% 28 440000 2.80% 8.40%
9 740 0.90% 2.70% 29 620000 2.90% 8.70%
10 1030 1.00% 3.00% 30 860000 3.00% 9.00%
11 1450 1.10% 3.30% 31 1210000 3.10% 9.30%
12 2020 1.20% 3.60% 32 1690000 3.20% 9.60%
13 2800 1.30% 3.90% 33 2370000 3.30% 9.90%
14 4000 1.40% 4.20% 34 3320000 3.40% 10.20%
15 5600 1.50% 4.50% 35 4650000 3.50% 10.50%
16 7800 1.60% 4.80% 36 6510000 3.60% 10.80%
17 10900 1.70% 5.10% 37 9110000 3.70% 11.10%
18 15200 1.80% 5.40% 38 12760000 3.80% 11.40%
19 21300 1.90% 5.70% 39 17860000 3.90% 11.70%
20 30000 2.00% 6.00% 40 25000000 4.00% 12.00%

Επιστροφή στην Κορυφή