Ικανότητες Πλοίων Διοικητή

Πληροφορίες

Κάθε πλοίο Διοικητή έχει μία μοναδική δυνατότητα. Στη μάχη μόνο ένα πλοίο Διοικητή (αυτό που ηγείται) εφαρμόζει τη δυνατότητά του. Μπορείτε εύκολα να να αλλάξετε τη προτεραιότητα (της δυνατότητας) του πλοίου Διοικητή για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας.

Ικανότητες πλοίων Διοικητή

Ενίσχυση Πειρατείας

 • Αυξάνει το ποσοστό των κλεμμένων πόρων στις πειρατικές πτήσεις.
 • Bonus ανά επίπεδο: 0.25%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Κουρσάρος

Κυνήγι

 • Πιθανότητα εντοπισμού εχθρικών κατασκόπων.
 • Πιθανότητα ανά επίπεδο: 0.4%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Κυνηγός

Ενίσχυση επίθεσης

 • Αυξάνει τη ζημιά από την επίθεση των μονάδων σου.
 • Bonus ανά επίπεδο: 0.15%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Εκτελεστής

Αύξηση διάρκειας ζωής

 • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μονάδων σου.
 • Bonus ανά επίπεδο: 0.15%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Οδοστρωτήρας

Αύξηση ταχύτητας

 • Αυξάνει την ταχύτητα πτήσης.
 • Bonus ανά επίπεδο: 0.1%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Τυφώνας

Επισκευή

 • Πιθανότητα επισκευής χαμένων πλοίων απευθείας στη μάχη.
 • Πιθανότητα ανά επίπεδο: 0.4%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Regenerator

Κρίσιμη ζημιά

 • Αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης κρίσιμης ζημιάς.
 • Πιθανότητα ανά επίπεδο: 0.075%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Viper

Ακινητοποίηση

 • Πιθανότητα ακινητοποίησης εχθρικών μονάδων στη μάχη.
 • Πιθανότητα ανά επίπεδο: 0.1%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Σκορπιός

Κατάρρευση

 • Πιθανότητα επιστροφής εχθρικών επιθέσεων.
 • Πιθανότητα ανά επίπεδο: 0.75%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Corruptor

Ενίσχυση κατεδάφισης

 • Αυξάνει την πιθανότητα κατεδάφισης κτιρίων.
 • Bonus ανά επίπεδο: 0.5%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Annihilator

¨Ώθηση πόντων αναβάθμισης

 • Αυξάνει τους πόντους αναβάθμισης που λαμβάνεις απο μάχη.
 • Bonus ανα επίπεδο: 0.5%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Argo

Μείωση πόντων θωράκισης

 • Μειώνει τους πόντους θωράκισης των εχθρικών μονάδων στη μάχη.
 • Bonus ανα επίπεδο: 0.15%
 • Πλοία που έχουν τη Δυνατότητα: Punisher

Επιστροφή στην Κορυφή