Επισκόπηση Ναυάρχου

Πληροφορίες

Κάθε παίχτης ξεκινά το παιχνίδι με ένα Ναύαρχο.

  • Ο Ναύαρχος σε βοηθά να διοικήσεις το στόλο σου και να προσλάβεις διοικητικά πλοία. Το επίπεδο του Ναυάρχου ορίζουν τα διαθέσιμα πλοία Διοικητή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
  • Αυξάνεις αυτό το επίπεδο στις μάχες. Για συγκεκριμένο αριθμό πόντων μάχης, αυξάνεται το επίπεδο του Ναυάρχου.
  • Ο Ναύαρχός σου δεν εμπλέκεται στη μάχη. Βρίσκεται πάντα στον πλανήτη σου. Στέλνει τα πλοία διοικητή του να χειριστούν τη μάχη αντί για εκείνον.

Ισχύς Ναυάρχου

Η Ισχύς του Ναυάρχου σου καθορίζει την πιθανότητα να επιλεγούν τα δικά σου πλοία Διοικητή κατά τη διάρκεια πτήσης υποστήριξης του Ήλιου. Παίχτες με ίδια επίπεδα του Ναυάρχου τους ταξινομούνται σύμφωνα τη δύναμη Ναυάρχου τους.

  • Η Ισχύς καθεαυτή καθορίζεται από την ανάπτυξη του Ναυάρχου. Από τα βελτιωμένα στατιστικά Ναυάρχου και τις μοιρασμένες ικανότητες Ναυάρχου.

Πληροφορίες επιπέδου

Ξεκινάς να συλλέγεις πόντους ικανοτήτων μετά το επίπεδο 5 του Ναυάρχου σου και μπορείς να τους μοιράσεις σε ένα διαφορετικό Δέντρο ικανοτήτων.

![][σημείωση]Μπορείς να έχεις το ανώτατο 36 Πόντους ικανοτήτων στο επίπεδο 40.

Επίπεδο Πόντοι μάχης Πόντοι ικανοτήτων Επίπεδο Πόντοι μάχης Πόντοι ικανοτήτων
1 10 - 21 26,400 1
2 20 - 22 35,300 1
3 35 - 23 47,000 1
4 60 - 24 62,000 1
5 90 1 25 81,000 1
6 140 1 26 106,000 1
7 210 1 27 136,000 1
8 310 1 28 175,000 1
9 460 1 29 223,000 1
10 675 1 30 282,000 1
11 975 1 31 355,000 1
12 1,400 1 32 442,000 1
13 2,000 1 33 550,000 1
14 2,800 1 34 674,000 1
15 4,000 1 35 822,000 1
16 5,500 1 36 1,000,000 1
17 7,700 1 37 1,200,000 1
18 10,500 1 38 1,430,000 1
19 14,400 1 39 1,700,000 1
20 20,000 1 40 2,000,000 1

Επιστροφή στην Κορυφή