Ικανότητες Πλοίων

Πληροφορίες

Κάθε πλοίο έχει μοναδική ικανότητα, την οποία εφαρμόζει στην μάχη. Οι ικανότητες μπορεί να είναι παθητικές ή ενεργές και η καθεμία λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται αλλά υπάρχουν εξ αρχής στα πλοία.

Όλες οι δεξιότητες που παρέχουν μπόνους σε μία φιλική ομάδα από πλοία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα φιλικά πλοία εκτός από αυτά που παρέχουν τη δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως αν μία ομάδα από πλοία έχει τη δεξιότητα "Ζωή μπόνους" (Guardians / Shield bots / Absorbers) η ζωή όλων των φιλικών ομάδων των πλοίων αυξάνεται εκτός από τη ζωή των Guardians / Shield bots / Absorbers.

Παθητικές ικανότητες

Το (ποσοστό) μπόνους των Παθητικών δεξιοτήτων εξαρτάται μόνο από το άθροισμα των πλοίων στη μάχη.

Bonus Ζωής

Bonus: Αυξάνει τη ζωή των φιλικών πλοίων κατά τη διάρκεια της μάχης.

Η δεξιότητα Bonus ζωής αυξάνει τη ζωή όλων των φιλικών πολεμικών πλοίων.

 • Κάθε πλοίο δίνει διαφορετικό ποσοστό στη δεξιότητα ανάλογα με τη ράτσα:
  • Guardian - 0.030% ανα πλοίο
  • Shieldbot - 0.040% ανα πλοίο
  • Absorber - 0.016% ανα πλοίο
 • Η μέγιστη αυξανόμενη ζωή μπορεί να φτάσει στο 15% με 500 Guardians, 375 Shieldbots ή 938 Absorbers
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Guardian/Shieldbot/Absorber

Armor boost

Bonus: Αυξάνει τη θωράκιση των φιλικών πλοίων κατά τη διάρκεια της μάχης.

Η δεξιότητα Armor boost αυξάνει τη θωράκιση των φιλικών πλοίων κατά τη διάρκεια της μάχης.

 • Κάθε πλοίο δίνει διαφορετικό ποσοστό στη δεξιότητα ανάλογα με τη ράτσα:
  • Battlecruiser - 0.040% ανα πλοίο
  • Space Armada - 0.025% ανα πλοίο
  • Ghost - 0.019% ανα πλοίο
 • Μέγιστη αύξηση θωράκισης 32% μπορεί αν επιτευχθεί με 800 Battlecruisers, 1280 Space Armadas ή 1684 Ghosts
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Battlecruiser/Space Armada/Ghost

Detonation

Bonus: Επιτρέπει την κατεδάφιση κτιρίων των εχθρών.

Όλα τα πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα Detonation παρέχουν πόντους κατεδάφισης που ενεργοποιούν την πιθανότητα καταστροφής επιπέδων των κτιρίων των εχθρών στον Πλανήτη που δέχεται την επίθεση.

 • Κάθε πλοίο παρέχει διαφορετική ποσότητα πόντων κατεδάφισης σύμφωνα με το επίπεδο αναβάθμισης.
  • Death star - 10 πόντους κατεδάφισης στο επίπεδο 1; 100 πόντους κατεδάφισης στο επίπεδο 10.
  • Titan - 9 πόντους κατεδάφισης στο επίπεδο 1; 90 πόντους κατεδάφισης στο επίπεδο 10.
  • Nox Queen - 5.5 πόντους κατεδάφισης στο επίπεδο 1; 55 πόντους κατεδάφισης στο επίπεδο 10.
 • Κάθε 2500 πληθυσμό των μονάδων άμυνας του πλανήτη (πυργίσκοι) μειώνονται οι πόντοι κατεδάφισης κατά 100.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: DeathStar/Titan/Queen Nox

Πιθανότητες Detonation βασισμένες στην ποσότητα των πόντων κατεδάφισης:

Πόντοι Κατεδάφισης Αποτέλεσμα
0-19 πόντοι Καμία πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
20-100 πόντοι 20% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
101-200 πόντοι 40% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
201-400 πόντοι 60% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
401-550 πόντοι 50% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
551-700 πόντοι 70% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
701-850 πόντοι 50% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
851-1000 πόντοι 60% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου
over 1000 πόντοι 33% πιθανότητα κατεδάφισης ενός κτιρίου

Σημειώστε πως οι πιθανότητα υπολογίζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά.

Destroying planets

Bonus: Επιτρέπει την καταστροφή εχθρικών πλανητών.

Αυτή η δεξιότητα δίνει την ευκαιρία για καταστροφή ενός ολόκληρου Πλανήτη. Είτε καταστραφεί ο Πλανήτης είτε όχι,υπολογίζεται στο τέλος της Μάχης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα (Νίκη, Ήττα ή Ισοπαλία).

 • Υπόψιν πως αν ένας παίχτης έχει μόνο έναν πλανήτη, δεν μπορεί να καταστραφεί;
 • Εάν ένας παίχτης έχει παραπάνω από έναν Πλανήτη και καταστραφεί ο βασικός Πλανήτης, γίνεται ο δεύτερος βασικός.
 • Κάθε πλοίο παρέχει διαφορετικά ποσοστά στις πιθανότητες δεξιότητας σύμφωνα με τη φυλή τους:
  • Death star - 0.3% στο επίπεδο 1; 3% στο επίπεδο 10.
  • Titan - 0.25% στο επίπεδο 1; 2.5% στο επίπεδο 10.
  • Nox Queen - 0.15% στο επίπεδο 1; 1.5% πόντους στο επίπεδο 10.
 • Η μέγιστη πιθανότητα καταστροφής πλανήτη είναι 30% (35% αν ο παίχτης που κάνει την επίθεση διαθέτει τη δεξιότητα Ναυάρχου "Destroyer").
 • Για κάθε DeathStar/Titan/Queen Nox που έχει ο Αμυνόμενος στο τέλος της μάχης μειώνεται η πιθανότητα με τον ίδιο τρόπο που αυξάνεται για τον επιτιθέμενο.
 • Κάθε 1000 πληθυσμός των μονάδων άμυνας του πλανήτη (πυργίσκοι) μειώνει την πιθανότητα καταστροφής κατά 1%.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: DeathStar/Titan/Queen Nox

Ενεργές ικανότητες

Όλες οι ενεργές ικανότητες έχουν πιθανότητες να λειτουργήσουν. Αυτές οι πιθανότητες εξαρτώνται από τον αριθμό των πλοίων που διαθέτουν την ικανότητα.

Ignore armor

Bonus: Παραβλέπει τις μονάδες θωράκισης του εχθρού στον τρέχοντα γύρο. Η ικανότητα παράβλεψης οπλισμού δίνει τη δυνατότητα για κάποιες ομάδες πολεμικών πλοίων να προσπεράσουν τη θωράκιση της εχθρικής ομάδας και να τους προκαλέσουν τη μέγιστη ζημιά.Ig

 • Κάθε πλοίο δίνει 0.025% στην πιθανότητα της ικανότητας.
 • Μέγιστη πιθανότητα 50% μπορεί να επιτευχθεί με 2000 πλοία.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Scout/Rogue fighter/Nox Darth

Devastate

Bonus: Παρέχει πρόσθετη πιθανότητα για κρίσιμη ζημιά.

Η δεξιότητα Devastate αυξάνει την πιθανότητα για τα φιλικά πλοία να επιφέρουν Κρίσιμη ζημιά. Αυτό σημαίνει πως η επίθεσή τους μπορεί να αυξηθεί από 2 ως 2.5 φορές.

 • Αυτή δεξιότητα πλοίου λειτουργεί ξεχωριστά από τη δεξιότητα Viper και την επιστήμη Κρίσιμης ζημιάς.
 • Κάθε πλοίο παρέχει στη δεξιότητα διαφορετικό ποσοστό σύμφωνα με τη φυλή τους:
  • Cruiser - 0.030% ανά πλοίο
  • Interceptor - 0.022% ανά πλοίο
  • Nemesis - 0.009% ανά πλοίο
 • Μέγιστη πιθανότητα 30% μπορεί να επιτευχθεί με 1000 Cruisers, 1365 Interceptors ή 3333 Nemesisys.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Cruiser/Interceptor/Nemesis

Αναβίωση

Bonus: Ανακάμπτει τα κατεστραμμένα φιλικά πλοία στη μάχη.Revives destroyed friendly ships in battle.

Η Αναβίωση δίνει την ευκαιρία για την ανάκαμψη ορισμένων από τα φιλικά πλοία που καταστράφηκαν στο συγκεκριμένο γύρο της μάχης. Το ποσοστό των πλοίων που αναβίωσαν υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των πλοίων, που λειτουργούν και διαθέτουν την ικανότητα, που υπάρχουν μετά από κάθε γύρο.

 • Κάθε πλοίο δίνει 0.14% στην πιθανότητα της ικανότητας.
 • Κάθε πλοίο δίνει 0.08% Bonus της ικανότητας.
 • Μέγιστη πιθανότητα 70% αναβίωσης του 40% των κατεστραμμένων πλοίων μπορεί να επιτευχθεί με 500 Destroyers.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Destroyer

Υπερδύναμη

Bonus: Αυξάνει την επίθεση φιλικών πολεμικών πλοίων στη μάχη.

Η δεξιότητα Υπερδύναμη δίνει τη δυνατότητα αύξησης της επίθεσης των φιλικών πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου μάχης. Υπάρχει μία πιθανότητα να λειτουργήσει η δεξιότητα όπως επίσης υπάρχει ένα ποσοστό αύξησης.

 • Κάθε πλοίο δίνει 0.08% στην πιθανότητα της ικανότητας.
 • Κάθε πλοίο δίνει 0.09% Bonus της ικανότητας.
 • Μέγιστη πιθανότητα 70% αύξησης της επίθεσης με 80% μπορεί να επιτευχθεί με 890 Goliaths.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Γολιάθ.

Κατάψυξη

Bonus: Κταψύχει μια ομάδα πλοίων του εχθρού στη μάχη.

Η Δεξιότητα δίνει την πιθανότητα κατάψυξης εχθρικών επιθέσεων. Όταν μια εχθρική ομάδα καταψύχεται ωστόσο δεν επιδέχεται οποιαδήποτε ζημιά.

 • Κάθε πλοίο δίνει 0.04% στην πιθανότητα της ικανότητας.
 • Μέγιστη πιθανότητα 20% μπορεί να επιτευχθεί με 500 Hornets.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Σφήκα

Artillery

Bonus: Αυξάνει την επίθεση φιλικών πλοίων στην εχθρική άμυνα.

Η δεξιότητα Artillery έχει την ικανότητα να παρέχει πρόσθετο bonus ζημιάς εναντίον των Μονάδων άμυνας του εχθρού για τον τρέχοντα γύρο μάχης.

 • Κάθε πλοίο παρέχει διαφορετικό ποσοστό στη πιθανότητα της ικανότητας σύμφωνα με τη φυλή τους.
  • Bomber - 0.10% ανά πλοίο
  • Bomberbot - 0.09% ανά πλοίο
  • Sporethrower - 0.09% ανά πλοίο
 • Μέγιστη πιθανότητα of 70% μπορεί να επιτευχθεί με 700 Bombers, 890 Bomberbots ή 890 Sporethrowers.
 • Πλοία που διαθέτουν τη δεξιότητα: Bomber/Bomberbot/Sporethrower

Επιστροφή στην Κορυφή