Καψουλες

![][image_2]Πληροφορίες

Οι κάψουλες είναι πακέτα με υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την αγορά τους. Είναι χωρισμένες σε κατηγορίες: Premium, Προχωρημένη Ηγεσία, Περιπέτειες, Ώθηση Πλανήτη.

 • Κάθε κάψουλα στην κατηγορία Premium περιλαλβάνει Premium μέρες και Ειδικότητες.
 • Κάθε κάψουλα στην κατηγορία Προχωρημένη Ηγεσία περιλαμβάνει καταναλώσιμα.
 • Κάθε κάψουλα στην κατηγορία Περιπέτειες περιλαμβάνει Διαστημικές περιπέτειες. (Sp. Adv.).
 • Κάθε κάψουλα στην κατηγορία Ώθηση Πλανήτη περιλαμβάνει αγορές πόρων.
 • Κάθε κάψουλα κοστίζει Νομίσματα.

Premium • Supplier πακέτο: 10 Premium μέρες + 3 Ειδικότητες
 • Builder πακέτο: 30 Premium μέρες + 5 Ειδικότητες
 • Engineer πακέτο: 60 Premium μέρες + 7 Ειδικότητες
 • Warrior πακέτο: 90 Premium μέρες + 9 Ειδικότητες
 • Emperor πακέτο: 180 Premium μέρες + 9 Ειδικότητες

Προχωρημένη Ηγεσία • Navigator πακέτο: 4 Consumables
 • Explorer πακέτο: 10 Consumables
 • Raider πακέτο: 16 Consumables
 • Conqueror πακέτο: 20 Consumables
 • Colonizer πακέτο: 28 Consumables

Περιπέτειες • Desperado πακέτο: 60 Sp. Adv. "Vicinity Exploration"
 • Enterprise πακέτο: 30 Sp. Adv. "Scientific Expedition"
 • Risky πακέτο: 50 Sp. Adv. "Scientific Expedition"
 • Heroic πακέτο: 12 Sp. Adv. "Quest of The Lost Civilization"
 • Extreme πακέτο: 20 Sp. Adv. "Quest of The Lost Civilization"

Ώθηση Πλανήτη • Miner πακέτο: 3 αγορές πόρων
 • Economy πακέτο: 5 αγορές πόρων
 • Expansion πακέτο: 7 αγορές πόρων
 • Cultural πακέτο: 9 αγορές πόρων
 • Legendary πακέτο: 12 αγορές πόρων

Επιστροφή στην Κορυφή