Εξαντλήσιμοι πόροι

Πληροφορίες

Η Ενέργεια είναι ένας αναλώσιμος πόρος. Δεν θα αυξηθεί στο χρόνο όπως οι Οικονομικοί πόροι. Χωρίς Ενέργεια κανένα κτίριο δεν μπορεί να κατασκευαστεί.

Τρόπο απόκτησης ενέργειας

  • Κτίρια μετατροπής Ηλιακής ενέργειας (Ηλιακά πλέγματα/Μετατροπέας υπερύθρων/Ηλιακός απορροφητής) είναι τα κύρια κτίρια παραγωγής ενέργειας για τις τρεις Φυλές. Για να λαμβάνετε περισσότερη Ενέργεια, κατασκευάστε ή αναβαθμίστε αυτά τα κτίρια.
  • Τα κτίρια σύντηξης Πυρηνικής ενέργειας είναι τα δευτερεύοντα κτίρια παραγωγής ενέργειας για τις τρεις Φυλές. Παράγουν περισσότερη ενέργεια από τα πρωτεύοντα κτίρια, με μικρότερο κόστος. Αυτά τα κτίρια δεν επηρεάζονται από την απουσία Όζοντος και τη μείωση των ημερών ζωής του Ήλιου.
  • Οι Ηλιακοί δορυφόροι είναι η τρίτη πηγή ενέργειας και παράγουν υψηλή Ενέργεια στην περιστροφή του Πλανήτη. Η ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από κάθε ένα εξαρτάται από τη ποσότητα Όζοντος που έχει μείνει και από της ημέρες του Ήλιου.

Η Ενέργεια μειώνεται από την ανάπτυξη κτιρίων, κάθε επίπεδο κάθε κτιρίου (εκτός από αυτά που παράγουν Ενέργεια) μειώνει τον αριθμό της διαθέσιμης Ενέργειας από τον αριθμό που απαιτεί το επίπεδο κτιρίου. Αν θέλεις να μειώσεις την κατανάλωση Ενέργειας, μπορείς να το καταφέρεις καταστρέφοντας επίπεδα κτιρίων.

Ποσότητα κερδισμένης Ενέργειας

Καθορίζεται από πολλούς παράγοντες:

  • Τον αριθμό των ημερών του Ήλιου που έχουν μείνει.
  • Την ποσότητα του Όζοντος που είναι διαθέσιμο στον συγκεκριμένο Πλανήτη.
  • Τη θέση του Πλανήτη στο ΣύστημαT (για την Ενέργεια που κερδίζεται από τους Ηλιακούς δορυφόρους)

Υπολογισμός Ενέργειας Πλανήτη

Ο βασικός τύπος υπολογισμού της Ενέργειας ή οποία είναι διαθέσιμη για χρήση σε κάθε Πλανήτη είναι: διαθέσιμηενέργεια =παραγώμενηενέργεια - καναναλωθείσα_ενέργεια

Επιστροφή στην Κορυφή