Επιστήμες

Υπερδιάστημα

Το Υπερδιάστημα είναι μία master επιστήμη η οποία αυξάνει την ταχύτητα των πλοίων. Το Υπερδιάστημα είναι η λύση για τα προβλήματα με τους υπερηχητικούς κινητήρες. Η ανάπτυξη του αντιδραστήρα για τη σύνθεση του υδρογόνου δεν ήταν δύσκολη, καθώς χρησιμοποιήθηκε από όλους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά κινητήρες φωτονίου είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Μετά από πολλά πειράματα με διάφορα είδη μετάλλων και διαφορετικά σχήματα, οι μηχανικοί ανακάλυψαν το κρύσταλλο (συνδυασμένο με το μέταλλο και αέριο) για να είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και την ίδια στιγμή σε θέση να συγκεντρώσει τις ακτίνες του φωτός προς τη σωστή κατεύθυνση.

Bonus: Κάθε επίπεδο Υπερδιαστήματος αυξάνει την ταχύτητα όλων των πλοίων με 20%(σύνολο: 300%).

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 15

Απαιτήσεις

 • Laboratory, Experimental Facility ή Overmind στο επίπεδο 10
 • Jet engines επίπεδο 3

Παράλληλα Σύμπαντα

Τα Παράλληλα Σύμπαντα είναι μία master επιστήμη η οποία επιτρέπει την κατασκευή του ισχυρότερου πλοίου κάθε φυλής. Αυτή η επιστήμη έχει ένα μόνο επίπεδο και χρειάζεται 839 ώρες για να ερευνηθεί. Το πολυδιάστημα είναι ένα υποθετικό σύνολο από πολλαπλά πιθανά σύμπαντα (περιλαμβανομένου του δικού μας σύμπαντος) τα οποία όλα μαζί αποτελούν όλη την πραγματικότητα. Τα διάφορα σύμπαντα μαζί με το πολυδιάστημα κάποιες φορές φορές ονομάζονται Παράλληλα σύμπαντα. Η δομή του παλυδιαστήματος, η φύση κάθε σύμπαντος και η σχέση μεταξύ των διαφόρων στοιχειωδών συμπάντων ,εξαρτώνται από συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν τεθεί για το πολυδιάστημα. Τα πολυδιαστήματα έχουν τεθεί ως υπόθεση στην κοσμολογία, φυσική, αστρονομία, φιλοσοφία, διαπροσωπική ψυχολογία και φαντασία, γενικά στην επιστημονική φαντασία.

Bonus: Ερευνώντας το Παράλληλο σύμπαν κάνει πιθανή την κατασκευή των Master μονάδων. (Death Star / Titan / Queen Nox)

Απαιτήσεις

 • Laboratory, Experimental Facility ή Overmind στο επίπεδο 15
 • Φυσική στο επίπεδο 10
 • Μαθηματική στο επίπεδο 10
 • Αστρονομία στο επίπεδο 15
 • 250 000 δωρεάν Ενέργεια (Απαιτείται μόνο για να ξεκινήσει η διαδικασία)

Ελαφριά Πανοπλία

Ελαφριά Πανοπλία είναι η master επιστήμη που αυξάνει την Ελαφρά Θωράκιση των πλοίων και της άμυνας. Βασικός στόχος αυτού του είδους έρευνας είναι να αναπτύξει νέους τρόπους για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μονάδων θωράκισης και των ασπίδων.

Bonus: Κάθε επίπεδο αυξάνει την ελαφρά θωράκιση όλων των πλοίων και την άμυνα με 1% (μέχρι 10% στο σύνολο).

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 10

Απαιτήσεις

 • Laboratory, Experimental Facility ή Overmind στο επίπεδο 8
 • Επιστήμη Λέιζερ στο επίπεδο 2

Μεσαία Πανοπλία

Μεσαία Πανοπλία είναι η master επιστήμη που αυξάνει τη Μεσαία Θωράκιση των πλοίων και της άμυνας. Βασικός στόχος αυτού του είδους έρευνας είναι να αναπτύξει νέους τρόπους για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μονάδων θωράκισης και των ασπίδων.

Bonus: Κάθε επίπεδο αυξάνει την μεσαία θωράκιση όλων των πλοίων και την άμυνα με 2% (μέχρι 20% στο σύνολο).

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 10

Απαιτήσεις

 • Laboratory, Experimental Facility or Overmind στο επίπεδο 9
 • Επιστήμη Ιόν στο επίπεδο 2

Βαριά Πανοπλία

Βαριά Πανοπλία είναι η master επιστήμη που αυξάνει τη Βαριά Θωράκιση των πλοίων και της άμυνας. Βασικός στόχος αυτού του είδους έρευνας είναι να αναπτύξει νέους τρόπους για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μονάδων θωράκισης και των ασπίδων.

Bonus: Κάθε επίπεδο αυξάνει την μεσαία θωράκιση όλων των πλοίων και την άμυνα με 3% (μέχρι 30% στο σύνολο)..

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 10

Απαιτήσεις

 • Laboratory, Experimental Facility ή Overmind στο επίπεδο 10
 • Επιστήμη Πλάσμα στο επίπεδο 2

Απόλυτη Οικοδόμηση

Απόλυτη Οικοδόμηση είναι η master επιστήμη που μειώνει το κόστος κατασκευής κτιρίων. Προκειμένου να εξοικονομήσουν πόρους οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα μέθοδο που επιτρέπει στους μηχανικούς να κατασκευάσουν κτίρια πολύ πιο αποτελεσματικά. Το μυστικό της νέας τεχνολογίας είναι ο καλύτερος σχεδιασμός και πιο έξυπνη αρχιτεκτονική βασισμένη τις σύγχρονες ανάγκες.

Bonus: Κάθε επίπεδο της Απόλυτης Οικοδόμησης μειώνει την τιμή όλων των κτιρίων κατά 1%(μέχρι 10% στο σύνολο).

Ανώτατο επίπεδο: επίπεδο 10

Απαιτήσεις

 • Laboratory, Experimental Facility ή Overmind στο επίπεδο 4
 • Μαθηματικά στο επίπεδο 5
 • Φυσική στο επίπεδο 5

Επιστροφή στην Κορυφή