Konfederácia

Informácia

Konfederácia je zbytkom ľudskej rasy. Ľudia boli v stave večného vývoja, aspoň kým nevynašli ich najväčší objav, Tertetov, ohromní a inteligentní robotickí robotníci. Počas rozširovania ich možností, ľudia spravili tú najväčšiu chybu chýb – spravili ich moc živými. Keď Tertety získali ich posledné vylepšenie, získali výhradne ľudské správanie – snaha o vlastné dobro. Netrvalo to dlho, a Tertety si uvedomili, že boli vždy používaní iba ako otroci a nebude ťažké sa voči ľudom vzoprieť.

Tertety sa zoskupili za pár dní, počas krátkej ale devastujúcej bitke bolo jasné, že roboti vyhrajú. Po tom ako roboti odišli, ľudský pokrok bol pozastavený na niekoľko storočí, pretože stratili svoju hlavnú pracovnú silu. To bol čas, kedy vznikla Konfederácia, jej význam bol stabilizovať situáciu a ochrániť ľudskú rasu pred vyhubením. Takmer zlyhala, ale len vďaka šťastiu sa Konfederácii predsa len podarilo zachovať ľudský druh.

Veľa rokov ubehlo, a teraz je Konfederácia oveľa silnejšia, ale je ďaleko slabšia ako za čias pred vzburou.

Zvláštnosti: Členovia Konfederácie sú majstri krádeží, dokážu ukoristiť 66,6 % zdrojov planéty (ostatné rasy 50 %). Ich lode sú silné a veľmi rýchle, ale zaberajú v hangároch veľmi veľa priestoru.

Späť na vrchol