Napad na Sunce

Information

Napad na suce je Timska borba poslana s Timskog planeta do Sunca s ciljem pobjede nad Suncem i dobivanjem Kristala potrebnih za izgradnju Obeliska i SSG.

-Napad protiv Sunca traje uvijek isto vremena bez obzira kolika je udaljenost. To može biti 6,12,24 ili 48 sati u jednom smjeru ovisno o brzini svemira. - Vrijeme potrebno za napad na Sunce je smanjeno za 5% za svaki Obelisk koji Savez sagradi. - Plin za ovu vrstu leta je 50% od uobičajne potrošnje -Svaki uspješan napad protiv Sunca ima 75% šanse da dobijete jedan Kristal za Timski planet, koji nikad nije bio dan tom Savezu. -Napadi protiv Sunca s 0 dana života imaju 25% šanse za dati jedna Kristal -Svaki Napad na sunce (uspješan ili ne, mora biti Bitka) smanjuje dane žiota Sunca za 10.

Ograničenja

  • Sunce može biti napadnu samo s Timskog planeta; -Jedna Timski planet može napasti jedno Sunce u isto vrijeme; -Ne možete poslati višo od 3 Napada na Sunce na jedno Sunce po 24 sata; -Ne možete poslati napad na Sunca s prostalih 0 dana života. -Ako napadate sunce s 1 preostalim danom života i prije nego što se bitka odvije, postane 0 dana, još ubjek imate šanse da osvojite Kristal; bit će bitka između napadačkog Tima i podrške (ako je ima); -Napadačke flote moraju imati najmanje 50 000 Populacije; -U prvih 48 sati nakon bitke jedino napadači i podrška mogu prikupljati Otpad.

Vrati se na vrhu