Szövetségek áttekintése

Információ

A szövetségek a játékosok olyan csoportjai, amelyek együtt dolgoznak a győzelemért.

 • Bármely játékos találhat magának szövetséget, mindaddig, amíg nem tagja már egynek.
 • Ahhoz, hogy a játékos létrehozzon egy szövetséget, rendelkeznie kell Kormányzattal//Uralkodói palotával/Kaptárral az egyik bolygóján.
 • Amikor valaki szövetséget hoz létre, azonnal vezetővé válik.
 • Mindenkinek szabad szövetséghez csatlakoznia, mindaddig, amíg nem tagja egy szövetségnek és van Kormányzatuk /Uralkodói palota/Kaptár van az egyik bolygóján.
 • Bármely tag bármely szövetségből kiléphet, amikor akar, még a vezető is, aki a vezetést az utódjának adja át.
 • A tagokat ki lehet dobni a szövetségből. Miután a tagot kidobták a szövetségből, 5 napot várnia kell, mielőtt jelentkezhetne csatlakozásra egy szövetséghez vagy alapíthatna egyet.
 • Szövetségek létrehozhatnak Viszonyulásokat egymáshoz.

Tagok korlátozása

Van tagkorlátozás, ami a vezető Kormányzat / Uralkodói palota / Kaptár szintjétől függ.

Szint Tagok Szint Tagok
1 3 6 18
2 6 7 21
3 9 8 24
4 12 9 27
5 15 10 30

Szövetségi viszonyulások

A viszonyulások mutatják a szövetség átfogó hozzáállását egy másik szövetséghez. 3féle viszonyulás létezik: Katonai szövetség, Nem-agresszív szerződés (NASZ) és háború.

Katonai szövetség

 • A katonai szövetség akkor lép hatályba, amikor elfogadják;
 • Ez a viszonyulás visszavonható mindkét fél bevonódásával;
 • Ez a viszonyulás visszavonható legalább 168 óra múlva a hatálybalépés után;
 • Ez a viszonyulás helyettesíthető egy másik aktív viszonyulással;
 • Amikor ez a viszonyulás aktív, mindkét szövetség aktív tagjai nem hajthatnak végre egymás ellen katonai akciókat;
 • Nincs korlátja a katonai szövetségek számának, amelyek egyidőben aktívak lehetnek.

Nem-agresszív szerződés (NASZ)

 • Amikor ez aktív, a szövetség tagjai, akik deklarálják, nem támadhatják meg annak a szövetségnek a tagjait, amelyről ezt deklarálják. A kapó szövetség tagjai TÁMADHATJÁK a szövetséget, amely deklarálta (hacsak nincs nekik is NASZ viszonyulásuk feléjük)
 • Ez a viszonyulás akkor lép hatályba, amikor elfogadják;
 • Ezt a viszonyulást csak az a szövetség vonhatja vissza, amelyik deklarálta;
 • A NASZ visszavonható legalább 72 óra múlva a deklarálás után;
 • Ez a viszonyulás nem helyettesíthet más aktuálisan aktív viszonyulást;
 • Nincs korlátja a NASZ számának, amit a szövetség deklarálhat.

Háború

 • Ez a viszonyulás 12 órával a deklarálás után lép hatályba;
 • Ezt a viszonyulást az a szövetség vonhatja vissza, amelyik deklarálta;
 • Ezt a viszonyulást legalább 168 órával az életbe lépése után vagy a 12 órás várakozási periódusban a hatálybalépés előtt lehet visszavonni;
 • Ezt a viszonyulást nem lehet másik aktív viszonyulással helyettesíteni;
 • Minden szövetségnek legfeljebb 3 háborúja lehet, amit egyidejűleg deklarál. Minden szövetségnek korlátlan mennyiségű párhuzamos háborúja lehet, amit feléjük deklaráltak;
 • Amikor a szövetségek között aktív háború van, a repülések az szemben álló szövetségek tagjainak bolygói között legfeljebb 70%-ig motiválható (50% háború nélkül).

Szövetség szintek

Onnantól kezdve, hogy egy szövetség létre hozza a maga Csapat Bolygóját, a tagok egyes akciói növelik a tapasztalatot. A szövetség szintje a szövetség erejének mutatója. Amikor a szövetség tagjai hozzájárulnak a csapatbolygójuk fejlődéséhez, a szövetség szintje nő, a szerzett [szövetségi pontok] -tól függően.(#4).

Minden elért szinttel a szövetség 1 képességpontot kap.

Szint Szövetségi pontok Szint Szövetségi pontok Szint Szövetségi pontok
1 5000 10 20750 19 36500
2 6750 11 22500 20 38250
3 8500 12 24250 21 40000
4 10250 13 26000 22 41750
5 12000 14 27750 23 43500
6 13750 15 29500 24 45250
7 15500 16 31250 25 47000
8 17250 17 33000
9 19000 18 34750

Szövetségi pontok

A csapatbolygó létrehozása után minden szövetség elkezd bizonyos mennyiségű szövetségpontot kapni a tagok aktivitásának megfelelően:

 • Minden 10000 csapatbolygóra szállított nyersanyagért 1 szövetségpontot kap a szövetség
 • Minden 10 népességnyi csapatbolygón állomásoztatott flottaáért 1 szövetségpontot kap a szövetség
 • Minden 1000 csatapontért, amit a csapatbolygó a szövetség csatáiban vagy naptámadásokkor kap, 1 szövetségpontot kap a szövetség

Vissza az elejére