Útok

Informace

Napadení nepřítele je hlavním způsobem, jak získat mnohem více zdrojů, než vám mohou dodat vlastní doly a rafinerie. Útočné nálety vedou k bitvám. Na jednu planetu nepřítele můžete za každý den poslat až deset náletů. Válečná tažení slouží v této hře ke zničení nepřátelských flotil, rabování jejich zdrojových základen, ničení úrovní jednotlivých staveb či případně i zničení celé planety.

Přilétající útok signalizuje svítivě bílé okénko "Flotily" a přitom se také objeví v červeném kolečku.

Omezení:

 • Útoky je možné na své nepřátele posílat dle herního koeficientu. Konvenčními silami můžete útočit pouze na hráče, jejichž celkové body nebo zdrojové body se pohybují mezi polovinou až dvojnásobkem vašich celokových bod nebo zdrojových bod.

  Příklad: Pokud máte například 10000 celkových bodů, můžete útočit proti hráči, který má bodové hodnocení od 5000 do 20000 bodů nebo zdrojové body jsou od 10 000 do 40 000, plnění jednoho z nich je dostatečně (Tyto požadavky se netýkají válek mezi týmovými planetami);

 • V případě náletů, ve kterých jsou použity tzv. hlavní jednotky (HJ = Hvězdy smrti/Titáni/Královny Nox) nezávisí možnost útoku na celkových bodech hodnocení, ale pouze a jen na množství bodů zdrojových.

 • Hráči, jejichž bodové hodnocení nepřesáhlo 300 bodů nemohou být nikým napadeni;
 • Hráči, jejichž bodové hodnocení nepřesáhlo 300 bodů nemohou sami na nikoho útočit (Všechna omezení platí);
 • Hráči, kteří použijí ochranu, dovolenou nebo kterým je udělen trestný ban od administrativy nemohou být napadeni;
 • V režimu ochrany můžete útočit pouze na "neaktivní";
 • Tito neaktivní hráži mohou být napadnuti bez ohledu na jakékoliv případné koeficienty;
 • Útočného letu se mohou účastnit jakékoliv lodě hráče s výjimkou špionážních lodí.
 • Maximální povolený počet útoků na jednu planetu za den je deset.
 • Pro vyslání útoku musíte mít na planetě, ze které je útok posílán dostatečné množství plynu. I když později onen útok třeba hráč odvolá, jak jednou flotila opustí mateřskou planetu, použitý plyn je nenávratně pryč.

Pozor: Tertethové a Noxové při svých útocích mohou pobrat maximálně 50 % (polovinu) z uskladněných zdrojůnapadené planety; Konfederační armády mohou pobrat 66,6 % (dvě třetiny) materiálu!

Zpět na začátek