Základní vědní obor

Fyzika

Fyzika je základní vědní obor, který navyšuje výrobu energie. Fyzika je snadno analyzovatelná a navíc velice důležitá, neboť se uplatní téměř ve všech moderních technologiích. Neměli byste zanedbávat tento obor, abyste nezůstali ve vývoji pozadu. Zlepšení: Každá úroveň fyziky zvýší množství získané Еnergie o 5% (až do maxima 50%) o 5% (až do maxima 50%)

Maximální úroveň: level 10

Požadavky

  • Laboratoř,Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 1

Chemie

Chemie je základní vědní obor, jenž snižuje spotřebu paliva u vašich lodí. Chemie se zabývá složením, uspořádáním a vlastnostmi hmoty, stejně jako procesy při chemických reakcích. Je to věda, zahrnující praktické studování atomů, molekul, krystalů a dalších shluků hmoty buď samostatně, nebo vrůzných kombinacích. Výsledným produktem je pochopení principů fungování energie a entropie vrámci přirozených chemických pochodů. Dnes mohou vaše lodě létat svyužitím malého množství paliva a to právě díky objevům voboru chemie.

Zlepšení: Každá úroveň chemie sníží množství plynu, potřebného pro pohon lodí o 5% (až do maxima 75%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

  • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 3

Matematika

Matematika je základní vědní obor, zvyšující množství zdrojů na planetách. Porozumnění matematice není nejjednodušší, ale nezbytné, neboť tento obor najde uplatnění v nejmodernějších zařízeních a veškerém vybavení. Všechny výpočty, kterých je počítač schopen, otevírají přístup k širokému spektru dalších operací. Matematika je navíc využita v každém vědeckém odvětví moderního výzkumu a nezbytná v případě počítačových sítí na vašich lodích.

Zlepšení: Každá úroveň matematiky zvýší počet získanýchZákladních zdrojů v těžebních budovách zdrojové zóny o 5% (až do maxima 50%).

Maximální úroveň: level 10

Požadavky

  • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 1

Astronomie

Astronomie je základní vědní obor, který umožní zvýšení rychlosti vašich lodí. Je to velice důležitý výzkum, přinášející pochopení samotné podstaty pohybu planet a hvězd vcelém vesmíru. S tím, jak se naučíte více o vesmíru, vaše lodě budou létat nejen rychleji, ale také bezpečněji. Navíc budete schopni najít vhodnější trasy pro vaše vesmírné cesty.

Zlepšení: Každá úroveň astronomie zvýší rychlost vašich lodí o 10% (až do maxima 150%)

Maximální úroveň: level 15

Požadavky

  • Laboratoř, Experimentální centrum nebo Nadvědomí na úrovni 2

Zpět na začátek