Přehled Budovy

Informace

Hráči staví a rozvíjejí budovy na jejich Planetách. Budovy zlepšují Planety a mají různé funkce.

Budovy mají úrovně; každá úroveň zvýší efektivitu budovy vnějakém směru. Budovy také mají maximální úroveň, nad kterou se již vylepšovat nemohou.

  • Některé budovy požadují přítomnost jiných budov na určité úrovni. Tyhle požadavky musí být splněny jinak není možné budovu postavit.
  • Všechny budovy potřebují základní suroviny na jejich postavení nebo vylepšení. Vyžadují vyčerpatelné zdroje - Energii.
  • Budovy mohou být zničeny při útoku, pokud útočník vlastní lodě disponující Detonační schopností.

Hráči mají možnost zbořit úrovně jejich vlastních budov. Kdykoliv se ktomu hráč rozhodne, obdrží nazpět 50 až 80% zdrojů, které investoval do postavení oné určité úrovně. Energie, kterou ta úroveň používá, se uvolní.

Zpět na začátek