Podrška Suncu

Informacije

Podrška suncu je flota koja se šalje da bi zaštitili Sunce od Napada na Sunce poslani od drugih igrača. Igrači će htjeti zaštiti Sunce kako bi usporili svoje neprijatelje u prikupljanju Kristala.

Ograničenja

 • Igrači mogu slati podršku samo prema suncima koji su pod napadom;
 • Svi igrači mogu slati podršku suncu ali samo igrači koji su udaljeni +/- 5 sistema od njega će dobiti poruku o tome da je sunce pod napadom;
 • Igrači koji su članovi saveza koji napada sunce ili su dio saveza koji ima vojni savez sa savezom koji napada sunce ne mogu slati podršku prema suncu;
 • Svaka podrška može ostati na koordinatama sunca maksimalno 24 sata nakon što je bitka završila ili nakon što je napad opozvan;
 • Ako napadač opozove napad, sve poslane podrške će se vratiti nakon 24 sata ali igrači koji su te podrške poslali mogu svoje brodove vratiti klikom na tipku "povrati". Floti će biti toliko vremena da se vrati koliko joj je trebalo da dođe do koordinate;
 • Podrška se ne može opozvati kada je ostalo manje od 10 sati do napada;
 • Da biste mogli poslati podršku morate imati najmanje 5000 Populacije;
 • Populacija svih podrški zajedno ne smije biti više od 226 008;
 • ve poslane podrške se okupljaju u jednu flotu za bitku;
 • Sljedeći brodovi se ne mogu poslati na podršku suncu: Transportni brodovi, kolonizirajući brodovi, reciklirajući brodovi, špijuni i piratski brodovi ;
 • Razine unapređenja brodova i znanosti su jednake najvišim razinama podrške, bez obzira na Populaciju podrške.
 • Ako podrška izgubi sve svoje brodove u bitci, primit će 50% brodova natrag.
 • Igrači koji sudjeluju u podršci uzimaju tri puta više borbenih bodova od bitke te se ti bodovi dijele između njih prema broju populacije koje su poslali.
 • Ako je u Podršci poslan i Zapovjednički brod onaj s najvećom rainom, primjenit će svoje sposobnosti
 • Admiral s najvećom snagom će primijeniti svoje statistike i vještine na obrambenoj strani.

Vrati se na vrhu