Prehľad Veliteľských lodí

Informácia

Veliteľské lode sú špeciálne lode, ktoré vašej flotile poskytujú niektoré ďalšie schopnosti. Môžete ich zakúpiť iba raz za zdroje alebo kredity a ak budú zničené v boji, tak za určité množstvo zdrojov alebo kreditov ich môžete opraviť.

V bitke môže svoje schopnosti použiť iba vedúca loď.

Veliteľské lode

Je 10 typov Veliteľských lodí. Každý z nich požaduje určitú úroveň Admirála.

Korzár

Špeciálna schopnosť: Bonus Pirátsvo

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 2

Lovec

Špeciálna schopnosť: Lov

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 2

Exekútor

Špeciálna schopnosť: Bonus Útok

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 5

Buldozér

Špeciálna schopnosť: Bonus Život

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 5

Tajfún

Špeciálna schopnosť: Bonus Rýchlosť

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 10

Regenerator

Špeciálna schopnosť: Oprava

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 15

Zmija

Špeciálna schopnosť: Kritické poškodnenie

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 20

Škorpión

Špeciálna schopnosť: Paralyzovať

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 20

Narušiteľ

Špeciálna schopnosť: Poškodnenie dát

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 25

Annihilator

Špeciálna schopnosť: Bonus Zničenie

Požiadavky

 • Admirál na úrovni 35

Argo

Špeciálna schopnosť: Bonus Body Vylepšenia

Požiadavky

 • Set modrých fragmentov: Argo

Trestajúca loď

Špeciálna schopnosť: Zníženie nepriateľského brnenia

Požiadavky

 • Set modrých fragmentov: Trestajúca loď

Vylepšenia Veliteľských lodí

Každá veliteľská loď má základný čas na vylepšenie a každá úroveň zvýšuje ten čas o 5 minút (pre klasický vesmír).

Napríklad: ak chcete vylepšiť Tajfún z úrovni 0 na 1,potrebujete 30 minúť. Z úrovni 1 na 2 - 35 minút atd.

Bojová priorita

Východisková priorita veliteľských lodí je určovaná pomocou ich ID v hre. Túto prioritu môžete zmeniť jednoduchým pretiahnutím v menu Osobné -> Priorita veliteľských lodí alebo na stránke Admirál->Bojová priorita.

Späť na vrchol