Επισκόπηση Πλοίων Διοικητή

Πληροφορίες

Τα πλοία του Διοικητή είναι ειδικά πλοία που παρέχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες στον κύριο στόλο σας. Μπορούν να αγοραστούν μόνο μία φορά με τους πόρους ή με νομίσματα και αν καταστρέφουν στη μάχη μπορεί να επιδιορθωθούν με πόρους η με νομίσματα.

Στις μάχες μόνο ένα (αυτό που ηγείται) πλοίο Διοικητή εφαρμόζει την ικανότητά του!

Πλοία Διοικητή

Υπάρχουν 10 ήδη πλοίων Διοικητή. Κάθε ένα απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο του Ναυάρχου.

Corsair

Ειδική ικανότητα: Ενίσχυση πειρατείας

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 2

Hunter

Ειδική ικανότητα: Κυνήγι

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 2

Executor

Ειδική ικανότητα: Ενίσχυση επίθεσης

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 5

Juggernaut

Ειδική ικανότητα: Επιπλέον ζωή

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 5

Typhoon

Ειδική ικανότητα: Ενίσχυση ταχύτητας

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 10

Regenerator

Ειδική ικανότητα: Επισκευή

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 15

Viper

Ειδική ικανότητα: Κρίσιμη ζημιά

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 20

Scorpion

Ειδική ικανότητα: Παράλυση

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 20

Corruptor

Ειδική ικανότητα: Διάβρωση

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 25

Annihilator

Ειδική ικανότητα: Ενίσχυση κατεδάφισης

Απαιτήσεις

 • Ναύαρχος στο επίπεδο 35

Argo

Ειδική ικανότητα: Ώθηση πόντων αναβάθμισης

Απαιτήσεις

 • Σετ σχεδίων: Argo

Punisher

Ειδική ικανότητα: Μείωση εχθρικής θωράκισης

Απαιτήσεις

 • Σετ σχεδίων: Punisher

Αναβαθμίσεις πλοίων Διοικητή

Κάθε πλοίο Διοικητή έχει χρόνο αναβάθμισης και κάθε επίπεδο αναβάθμισης τον αυξάνει με 5 λεπτά για τα κλασσικά Σύμπαντα.

Για παράδειγμα. Αν θέλεις να αναβαθμίσεις το Typhoon απ το επίπεδο 0 στο 1, θα κάνει 30 λεπτά. Απ το 1 στο 2 θα κάνει 35 λεπτά, από το 2 στο 3 θα κάνει 40 λεπτά, κ.ο.κ.

Προτεραιότητα Μάχης

Η προεπιλεγμένη προτεραιότητα για τα CS είναι σύμφωνα με την ID τους στο παιχνίδι. Η προτεραιότητα μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα με ένα απλό σύρε και άφησε (όπως όταν ταξινομείς τις πτήσεις σου).

Αυτό βρίσκεται και στο Προσωπικό μενού -> Προτεραιότητα μάχης και Ναύαρχος -> Προτεραιότητα μάχης.

Επιστροφή στην Κορυφή