Prehľad letov

Informácia

Lety sú jednou z najdôležitejších vecí v hre, pretože umožňujú hráčovi komunikovať. Lety sú skupiny lodí, ktoré opúšťajú domovskú planetu, aby mohol cestovať na inú planétu, slunce alebo asteroid vykonať konkrétnu úlohu. Všetky lety musia mať aspoň jednu letiacu loď celkom. Všetky lety, s výnimkou vesmírnej cesty priestoru a slnečného útoku, môžu byť motivované pre rýchlosť.

Je 12 typov letov, ktoré môžete poslať z planéty:

 • Transport – lety, ktorých jediným cieľom je presúvať suroviny a šrot na inú planétu.;
 • Špionáž – Špionážne lety sú vysielané kvôli zberu informácii o planéte iného hráča;
 • Útok – je hlavný spôsob získania väčšieho množstva surovín ako produkujú vaše bane a zabrzdenia pokroku vašich nepriateľov.
 • Umiestnenie – Umiestnenie znamená relokáciu lodí na inú planétu toho istého hráča alebo tímovu planétu;
 • Kolonizácia - Kolonizácia je proces obsadzovania prázdnych miest, na ktorých sa nenachádzajú žiadne planéty.;
 • Recyklácia – Po každej bitke ostáva vo vesmíre šrot. Šrot môže byť zozbieraný a recyklovaný na použiteľné suroviny. Na to musí hráč vyslať let Recyklácia do súradníc miesta, kde sa šrot nachádza;
 • Pirátsky let – pirátske lode sú poslané na planétu iného hráča, aby ukradli jeho ekonomické zdroje, alebo šrot;
 • Astroploatácia – lety pre zbieranie Plynu a Šrotu;
 • Podpora slunka – lode sú vyslané na podporu slunka;
 • Vesmírny výlet – lode sú vyslané na cestu bez cieľa, aby sa dostali preč z planéty.
 • Špionáž na Odpadlíka - špionážne lode,odoslané k Odpadlíkom na zozbieranie informácie.
 • Útok na Odpadlíka - lode, posielané na zozbieranie Body Vylepšena.

Tiež sú niektoré špeciálne lety,ktoré môžu byť odoslané iba z tímovej planéty:

 • Tímový Útok - lode,ktoré sú odoslané na inej tímovej planéte na zničenie jej flotilu, kradnutie zdrojov, zničenie úrovní budov alebo aj na zničenie celej planéty.
 • Tímové Pirátstvo - pirátske lode,odoslané na inej tímovej planéte na ukradnutie ekonomických zdrojov alebo Šrotu
 • Útok na Slnko - lode,odoslané na útok Slnka,aby zozbierali Kryštály

Charekteristiky Letov:

Lety majú tieto vlastnosti (sú podmienené hráčom a informáciami, ktoré zadal pri vyslaní letu):

 • Cieľ – súradnice miesta, kam sú lode vyslané; všetky typy letov, okrem Vesmírneho výletu majú cieľ;
 • Misia – je podmienená typom Letu; rôzne typy letov majú rôzne misie;
 • Trvanie letu – je čas potrebný k dosiahnutiu cieľa; ak je let vyslaný do toho istého miesta, z ktorého je vyslaný, je trvanie letu vždy 20 minút, bez ohľadu na rýchlosť lodí a úroveň výskumu zvyšujúceho rýchlosť lodí; maximálny čas Vesmírneho výletu je 11 hodín 59 minút (jedným smerom);
 • Palivo – všetky lety potrebujú palivo pre lode; množstvo potrebného paliva je podmienené vzdialenosťou (okrem Vesmírneho výletu, kde množstvo spotrebovaného paliva je vždy 100 Plynu);
 • Lode – množstvo a typ vyslaných lodí;
 • Počet letov – existuje limit pre počet súčasne prebiehajúcich letov; limit závisí na úrovni vedy Radarové systémy; pozri nižšie;
 • Návrat – všetky lety sa automaticky vracajú, keď dosiahnu svoj cieľ a splnia misiu (okrem Špionážnych letov, ktoré musia byť vždy vrátené manuálne a Umiestnenia, ktoré sa nevracajú vôbec). Každý let môže byť vrátený pred dosiahnutím cieľa. Ak sa tak stane, let nedosiahne svoj ceľ a nenaplní misiu.


 • Menu "Lety" vám poskytuje kompletné informácie o vašej leteckej aktivite. Môžete ho tiež použiť na začatie novej misie.
 • Záložka "Lety" poskytuje informácie o vašich letoch. Môžete vidieť začiatočné súradnice, cieľové súradnice, čas príletu, čas návratu a typ misie.
 • Po kliknutí na odkaz "Typ", jedného z odoslaných letov, sa objaví okno, ktoré zobrazuje počet a typ lodí, ktoré ste vyslali. Po kliknutí na odkaz "Typ" letu, ktorý je vyslaný smerom k vám, môžete vidieť počet a typ lodí len v prípade, že máte vyskúmanú vedu "Špionáž" na úrovni 10.

Obmedzenia a množstvo súčasných letov:

Existuje limit pre počet súčasne prebiehajúcich letov. Limit závisí na úrovni vedy Radarové systémy. Na úrovni 0 môžete vyslať iba jeden Let. S každou ďalšou úrovňou sa limit na počet súčasných letov zvyšuje o 1.5. To znamená, že na úrovni 6 budete mať 1+6*1.5=10 letov, ale na úrovni 7 budete mať 1+7*1.5=11,5 => 11 letov.

Zapamätajte si, že prebiehajúce Špionážne lety (špionážna loď, ktorá práve letí na alebo z planéty) sa počítajú do zmieneného limitu.

Špionážne lety, pri ktorých je špionážna loď na nepriateľovej planéte, čakajúca na vyžiadanie špionážnej správy, sú viazané na iný limit spojený s vedou Radarové systémy. Množstvo takto súčasne umiestnených lodí je rovný:

(LRS + 1) * 1.5 * 4

Kde LRS je úroveň vedy Radarové systémy.

Späť na vrchol