Bölgeler

Bilgi

Her oyuncu gezegenin 3 bölgesi vardır: Hammadde bölgesi, Endüstri Bölgesi ve Yönetim Bölgesi. Oyuncunun binalarını geliştirip yerleştirmesi için oluşturulmuş bölgelerdir. Binalar bölgelere işlevlerine göre bölünmüştür. İttifak Gezegenlerin de üç bölgesi vardır: Endüstri, Yönetim ve Galaksi bölgesi.

Bölgeler

  • Hammadde Bölgesi — Bu bölgede çoğunlukta hammadde üretme binaları bulunur. Bunun yanında enerji binaları ve hangarda bulunmaktadır.

    Binalardaki her kaynak madeninin gelir bilgisinde, temel gelir ve eğer varsa etkin özellikler gösterilir.

  • Endüstri Bölgesi — Bu bölgede hammaddeleri depolamak için depolar bulunur. Bunun yanında Geri dönüşüm tesisi, Ticaret Merkezi, Gemi alışverişi için Gemi Borsası, Robot üretimi için Fabrikalar bulunur.

  • Yönetim Bölgesi — Burada yönetim binaları bulunmaktadır. Gemi inşaatı için tersane, geliştirme için istasyon saraylar vs..

  • Galaksi Bölgesi - burada üç adet olan Obeliskler ve ardından da Yüce Yıldız Geçidi (YYG) inşa edilir.

Bölgelere göre binalar

Bölgelere göre Binaların listesi aşağıki gibidir:

Hammadde bölgesi

Konfederasyon Tertetler Nokslar
Metal Madeni (3) Metal Botu (3) Metal Ekstraktorü (3)
Kristal Ekstraktörü (2) Kristal Botu (2) Kristal Ekstraktörü (2)
Yakıt Rafinerisi (2) Yakıt Sondası (2) Yakıt Ekstraktörü (2)
Solar Paneller Kızılötesi Transbotu Solar Emici
Nükleer Santral Uranyum Botu Uranyum Emicisi
Hangarlar Gemi Deposu Yuvalama alanı

Endüstri bölgesi

Konfederasyon Tertetler Nokslar
Fabrika Robot Fabrikası Mutasyon Kozası
Tertet Tesisi Tertet Tesisi Hipermutasyon Kozası
Metal Deposu Metal Deposu Metal Odası
Kristal Deposu Kristal Deposu Kristal Odası
Yakıt Tankeri Yakıt Rezervuarları Yakıt Balonları
Geri Dönüşüm Tesisi Geri Dönüşüm Tesisi Geri Dönüşüm Tesisi
Ticaret Merkezi Ticaret Merkezi Ticaret Merkezi
Gemi Borsası Gemi Borsası Gemi Borsası

Yönetim bölgesi

Konfederasyon Tertetler Nokslar
Tersane Tersane Tersane
Laboratuvar Deney Tesisi Olağanüstü Zeka
Yıldız İstasyonu Yıldız Geçidi Uzay yolu
Parlamento Yönetim Sarayı Kovan
Banka Banka Banka

Galaksi bölgesi

Nihai binalar
Obelisk of Ramses II
Obelisk of Axum
Obelisk of Luxor
Yüce Yıldız Geçidi (YYG)

Başa geri dön