Asteroeksploruj

Informacje

W przestrzeni kosmicznej porusza się bardzo dużo asteroid. Wszystkie asteroidy przenoszą pewną liczbę gazu (do 200 000), ale mogą też na powierzchni mieć złom, jeśli asteroida "przeleciała" przez pole złomu. Nie ma ograniczenia na ilość przenoszonego złomu na asteroidzie. Gaz i złom może być zebrany z asteroid tylko za pomocą Recyklera / Zbiornikowca / Zbieracza. Po przeróbce złomu można odzyskać metal, kryształ i gaz.

Podczas jednej misji można zebrać do 50% obecnej ilości gazu oraz 100% złomu, który znajduje się na asteroidzie. Istnieje priorytet podczas takiej misji: najpierw pozyskiwany jest gaz, a następnie złom.

Aby Asteroeksploracja się udała, to należy pamiętać, że asteroida posiada prędkości i co jakiś czas zmienia swoje położenie (współrzędne). Oznacza to, że należy wysłać flotę tak, aby trafić w miejsce, gdzie będzie asteroida w czasie dolotu statków.

Na przykład:

Powiedzmy, że asteroida ma następujące statystyki:

  • Współrzędne: 4:55:3
  • Prędkość: 35 min/pole
  • Czas przejścia na nowe współrzędne: 2007-10-09 07:32:00
  • Aktualny czas to: 2007-10-09 07:30:00

Oznacza to, że asteroida przeniesie się na nowe współrzędne za 2 minuty. Jeśli twoja flota zdarzy dolecieć wciągu 2 minut na te współrzędna, to uda się odzyskać zasoby z asteroidy. Jeśli nie, to możesz sprawdzić ile zajmie czas dolotu na kolejne współrzędne (4:55:4), gdzie asteroida będzie za 2 minuty i opuści te współrzędne za 37 minut (2 minuty zanim tam doleci + 35 min ile potrzebuje do przebycia na kolejne współrzędne). Jeśli nadal to za mało czasu, to na współrzędnych 4:55:5 asteroida będzie za 37 minut i odleci z nich za 72 minuty. Tak można obliczać kolejne współrzędne.

Wróć na górę